PRESS

Avesta Art 2019

Pressmeddelande

Invigning av barnens jubileumsflaggor
Barnens 204 flaggor lyser upp centrala Avesta

 Lördag 1 juni 12.30 under Festivalen Avesta

Från barnscenen. Medverkande: konstpedagog Ann Björklund, Kultur &-fritidschef Ing Marie Pettersson Jensen, Kommunfullmäktiges ordf. Blerta Krenzi och ca 160 skapande barn.

Pedagogiskt projekt i samarbete med Avesta Art

Bakgrund

År 1919 återfick Avesta sina stadsrättigheter och utnämningen till stad firades storslaget. 2019 firas hundraårsjubileet med bland annat konstutställningen FESTEN på Avesta Art, Verket. En utställning som visas både i den fantastiska industrihistoriska miljön och som sträcker sig ut i staden.

I utställningen visas konstverk av internationellt verksamma konstnärer, däribland ett videoverk och flaggor av Jacob Dahlgren. Konstverket No conflict, no irony (I love the whole world) som han gjort tillsammans med familjer i Edinburgh, ligger till grund för ett
pedagogiskt projekt som Avesta Art genomfört under vårterminen.

Länk till Jacob Dahlgrens projekt i Edinburgh 2013

Video: http://www.jacobdahlgren.com/?p=6796

Det pedagogiska deltagarprojektet

Avesta kommuns alla 2-klassare har bjudits in att delta i workshops där de under ledning av konstpedagog Ann Björklund får skapa storskaliga kollage inspirerade av konstnären Jacob Dahlgrens konstverk No conflict, no irony (I love the whole world). Delar av barnens kollage scannas in och trycks upp till flaggor som sprider feststämning i Avesta centrum under sommaren!

  • Under workshopen har barnen arbetat med geometri. De har undersökt geometriska former med kropp och rörelse, samt skapat färgstarka kollage av papper med mera. Barnen har samarbetat med varandra och varje grupp har gjort ett storskaligt kollage tillsammans.

  • A4-utsnitt ur kollagen har scannats in och tryckts på flaggor som sedan kommer att hängas upp på vajrar spända över gatan på östra och västra sidan av Gallerian i Avesta centrum (27–29 maj). Invigning av flaggorna sker den 1 juni kl. 12.30 under Festivalen.

  • Workshoparna har dokumenterats av en fotograf. Ett bildspel med både processbilder och barnens inscannade kollage kommer bland annat att visas på några av kommunens bibliotek.

  • Totalt antal flaggor: 204 st.
  • Flaggornas storlek: B 78 cm, H. 110 cm
  • Montering: öljetter

Tidigare pressmedelande

FESTEN

Årets internationella utställning FESTEN tar utgångspunkt i hundraårsjubileet av Avesta stad 2019. År 1919 återfick Avesta de stadsrättigheter som samhället förlorat 1688. Utnämningen till stad firades med en högtid i kyrkan och en stor middag för särskilt inbjudna gäster. När Avesta Art slår upp sina portar i maj 2019 för FESTEN, den 18:e utställningen av samtidskonst, lyfts perspektiv kring identitet, generositet, gästfrihet, nätverkande, förhandling, föreställning, representation och status. I FESTEN visas både nya och inlånade verk av internationellt verksamma konstnärer. Skulpturer, installationer och videoverk av Natasha Dahnberg, RUS/SE, Maider López, ESP och Joana Vasconcelos, POR, samt flaggor och videoverk av Jacob Dahlgren, SE.

Jacob Dahlgrens projekt No Conflict No Irony (I Love the Whole World), inspirerat av sportens värld, tog sin början i workshops i Edinburgh för sex år sedan och resultatet blev en 100 meter lång banner. I år har fem nya flaggor tillkommit till projektet, och precis som för bannern har medskapande och deltagande varit en viktig utgångspunkt i Dahlgrens arbete. Rytm mellan abstrakta mönster och starka färger flaggar in Avesta Arts jubileumsår, både i och utanför Verkets entrébyggnad. 

Natasha Dahnbergs installation Sista middagen, består av ett nästan 30 meter långt bord. Här är middagen redan över och förberedelsernas omsorg möter förlusten över händelser och relationer som oundvikligen förändrats. Fester är djupt förknippade med människors kulturella och religiösa identitet – med generositet och gästfrihet men också med föreställning och representation. Maider López videoverk (Telón.) blandar samman kuliss och ridå i nya färgstarka kompositioner. Verket är i konstant rörelse och förändring, och utställningsrummet blir till både scen och publikplats.  

Joana Vasconcelos skulptur Tutti Frutti bjuder på fest i utställningen. Glassens stora skala förstärks av kontrasten mellan de färgglada sandleksakerna i plast och den karga industrimiljön. I konstverket gömmer sig tankar om alltifrån matkonsumtion, klimatpåverkan, sexualitet, kön, etnicitet och uppror.
PRESENTEN
Avesta Art 2019 presenterar även utställningen PRESENTEN. Sedan Avesta Art startade 1995 har flera av konstverken som visats också blivit en del av Verkets och Avesta kommuns konstsamling. I årets Avesta Art lyfts samlingen fram tillsammans med verk från tre andra kommuner. I utställningen visas ”presenter” i form av inlån från Fagersta, Nora och Smedjebackens kommuns samlingar av offentlig konst. Presenter som ger sammanhang både till Verkets och konstens historia genom de inköp som kommunerna gjort under 1900-talet och framåt. Konstverk som annars finns i kommunernas arkiv och i offentlig miljö som bibliotek, fritidslokaler, skolor, och vårdmiljö samt i kontors- och mötesrum, speglar i utställningen vår gemensamma konsthistoria och Bergslagens kulturarv.

I PRESENTEN ingår även ett nytt ljudverk av tonsättaren Torbjörn Grass. Järnkväden, som är sammansatt av funna vardagsobjekt och metallföremål tidigare tillverkade i Verket, skapar ett noga komponerat register av toner med hjälp av datastyrda elektriska impulser.

I Verkets samling finns sedan tidigare Opera Tactil av Torbjörn Grass.

Medverkande konstnärer PRESENTEN: Claes Ahlberg, Johan Ahlbäck, Henk Brass, Torbjörn Grass, Fredrik Johansson Marle, Rune Johansson, Julie Leonardsson, Ann-Charlotte Nordahl, Ragnhild Nordensten, Bert Olls, Ulla Zimmerman, Ulla Wennberg, Lars Östling.

Curator
Linda Wallenberg är frilansande curator och driver Linda Wallenberg konst. Hon har bland annat arbetat som curator för: ”Borås Internationella Skulpturbiennal 2016”, ”Visitation Reformation – Bill Viola” i Uppsala domkyrka och Uppsala konstmuseum 2017, ”Väntar mig” på Uppsala Konstnärsklubb 2017 samt ”Ur aska” på Västerås konstmuseum 2018. Linda Wallenberg arbetar även som konstkonsult för offentlig konst och har tidigare arbetat på Wanås konst, Region Västmanland och Uppsala kommun.

Avesta Art och Verket
Avesta Art har sedan 1990-talet visat samtidskonst i den spektakulära industrihistoriska miljön i Verket under sommarsäsongen. I Verket visas även permanenta verk samt ett inlevelsemuseum om Verkets historia. En omfattande pedagogisk verksamhet med kreativt lärande kring historia, konst och naturvetenskap/teknik pågår året runt.
Läs mer om Avesta Art och Verket här

Verket