Kreativt lärande

Kreativt lärande

I Corneliussalen och i Verket ska lärandet bygga på inlevelse, kommunikation, undersökning, experiment, reflektion och redovisning.  Alla barn och ungdomar i skolan måste få uppleva att deras erfarenheter, tankar och åsikter har ett värde, som kan göras synliga för andra genom deras egna berättelser. Eleverna ges därigenom möjlighet att förverkliga egna strategier, och får träning i att utveckla eget företagande – entreprenörskap. Detta kan vara ett sätt att prova på alternativa inlärningsmetoder.

Corneliussalen

Corneliussalen erbjuder färdiga lärande miljöer , som byggts i Verket för att vara ett nav i den pedagogiska utvecklingen i kommunen, där man vill dra nytta av Verkets inspirerande miljö för att utveckla elevernas lärande. Syftet är att sätta deras kreativa förmåga i förgrunden och att väcka lusten att lära.

Verkets grundpelare består av historia, konst, matematik, naturvetenskap och teknik. När dessa kombineras och man kopplar ihop elevaktiv pedagogik händer spännande grejer. Pedagoger och elever ska utifrån besök i Verket kunna inspirera den egna skolan till utveckling.

Modern teknik och kunskap ska finnas tillgänglig och elever/pedagoger får lära sig hantera dessa och upptäcka dess möjligheter. Med digital teknik kan man förstärka sin dokumentation av ett uppdrag, samtidigt som inlärningen förstärks. Syftet är att finna arbetssättet meningsfullt, lustfullt och omväxlande.

Arbetet ska vara samstämmigt med skolans styrdokument och ska i Verket utvecklas och ges nya dimensioner. Inlärning sker på olika sätt och därför ska eleverna få möjlighet att välja de ”verktyg” som de känner passar bäst för att lösa uppdragen. Det är viktigt att arbetet kopplas till våra sinnen och att eleverna uppmuntras att både se, höra, känna och göra.

Våra Kurser

Järnets väg

 • Att förstå processen när järnmalmen bearbetades från råvara till färdig produkt och hur man hanterade avfallet på det gamla järnverkets tid
 • Att förstå den tid som människor levde i under den perioden och hur den påverkade deras villkor och värderingar.
 • Att förstå upptäckters betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Efter att ha ställt en hypotes om hur processen gick till för att framställa järn ur järnmalm följer vi järnets väg genom det gamla järnverket och berättar också om arbetarnas villkor. Sedan funderar vi på om hypotesen stämde eller om vandringen gav nya insikter och kunskaper.


Tekniklärarna på Bergaskolan i Smedjebacken tycker så här.

”Vi är otroligt nöjda med vårt besök. Järnets väg beskrev mycket tydligt och pedagogiskt alla delar i stålprocessen och besöket blev ett viktigt inslag i vår teknikundervisning. Eleverna tyckte det var givande och intressant, och guiderna var väldigt duktiga. Vi kommer gärna tillbaka nästa år!”

Utvärdering av besök på Verket

Risbroskolan i Fagersta, arbetslag Science, har varit och haft Järnets väg i Verket med samtliga elever. Vi tycker att upplägget med tankesmedja och interaktiv lärande vandring i Verket fungerade väldigt bra.

Våra klasser har varit mycket nöjda med arbetspassen hos er. Vi lärare tyckte att det var extra intressant att få kunskap om hyttverksamheten samt fakta om järnbearbetningen.

Vår tanke är att vi ska besöka er med en klass vart tredje år, för att uppleva järnframställning och lokalhistoria i Bergslagsbygd.

Lärarna
Anna Dahlberg, Ann Binning, Jenny Norin, Christina Johansson, Mattias Lindgren

Optik

 • Att uppleva och förstå ljusets egenskaper och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Att förstå hur några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet har påverkat människans levnadsvillkor och syn på världen

Arbetet i Optik följer en pedagogisk modell med inspiration, förutsägelse, utforskande och dokumentation av arbetet.

Vi utforskar ljusets egenskaper i Verket med linser, speglar och färgskuggor för att sedan diskutera och dokumentera det vi upplever.

Bagdad

 • Att alla ska uppleva lustfylld matematik och bli medveten om att det handlar om mycket mer än att bara räkna.
 • Att alla ska förstå att matematik finns överallt runtomkring oss och berikar våra liv.
 • Att alla som besöker Bagdad ska känna sig stärkta i sin matematikkunskap och veta att olika kulturer bidragit till att utveckla matematiken.

Alkwarizmi, matematiker verksam i Bagdad på 800-talet tar emot och man kan också möta Hypatia, Brahmagupta eller Sonja Kovalevskaja.

Tillsammans med matematikerna ställs man inför olika utmaningar. Det kan t.ex. vara att skapa mönster, hitta nya vägar att lösa problem, att spela spel som utvecklar det matematiska sinnet och det logiska tänkandet. Allt är kopplat till förskolans och skolans läroplaner.

Man får också ta del av det historiska perspektivet av matematikens utveckling.

Utställningen Bagdad har producerats av NAVET – Sjuhäradsbygdens science center

Programmering

 • Att alla elever skall få en bakgrund vad programmering är och hur stegvisa instruktioner kan konstrueras och beskrivas.
 • Att alla elever får prova att styra föremål med hjälp av programmering och olika kommandon.
 • Att alla elever skall få utöka sitt ordförråd med några begrepp inom programmering.

Beroende på ålder så använder vi oss av olika föremål för programmering. Till vår hjälp använder vi hemmabyggda banor med hinder samt Blue-bot eller M-bot vi jobbar även med datorer där vi blockprogrammerar med Scratch eller Micro:Bits. Vad vi använder oss av beror på tidigare erfarenheter från elevgrupperna.

Kreativt lärande botar foto Therese Asplund

Kontakt Kreativt lärande

Malin Grimfeldt, Kulturpedagog, Ungdomsstrateg & Kreativt lärande.

malin.grimfeldt@avesta.se 0226-64 59 97

Barn och familj

Barn och familj

Denna webbplats använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av Webbplatsen.