Avesta Art residens konstnär 2024

Avesta Art residenskonstnär 2024

Avesta Arts residenskonstnär 2024 Sebastian Poras Adolfsson Photo Sussie Carlzon
Sebastian Poras Adolfsson Common Senses Photo Sussie Carlzon
Sebastian Poras Adolfsson Common Senses Photo Sussie Carlzon

Under residenset på Avesta Art så har Sebastian skapat en serie verk som tar utgångspunkt i de olika lager av tid som finns närvarande på platsen och i omgivande landskap. Han har genom residenset fått tid att fördjupa sina arbeten om perception, minne, berättande och röstens både fängslande och flyktiga egenskaper. I utställningen så visar han en installation med skulptur, text och såväl berättande ljudverk som ljudkomposition. Ett av ljudverken går även att ta del av till fots längs med Älvpromenaden.

Sebastian Poras Adolfsson

Motivering Avesta Art residens 2024

Med ödmjuk nyfikenhet på hur människan förstår och förhåller sig till offentliga platser, föränderlig natur och städers utveckling har vår residenskonstnär både i Sverige och utomlands skapat mångfacetterade konstverk.

Ljud, installation, skulptur och text i hans verk möter en plats och dess minnen, möten som bär över tid och öppnar publikens blick på det invanda eller ger fördjupad förståelse för en ny plats. Vi välkomnar varmt Sebastian Poras Adolfsson som Avesta Art residenskonstnär 2024!

Sebastian Poras Adolfsson:

-Under residenset så vill jag djupdyka ned i järnverkets historia och utifrån platsens minnen skapa nya konstnärliga gestaltningar. Jag vill att mina arbeten hos Avesta Art ska kunna reflektera hur vårt samhälle varit beroende av järnmalmen, och dess export runt om i världen. Men även hur våra kroppar är beroende av järn. Jag har tidigare ofta arbetat med relationen mellan naturens långsamma tidsprocesser, stadsrummets olika minnesmarkörer och vår mänskliga, ofta påskyndade uppfattning av tid och minne.

-Mitt mål är att under utställningen i slutet av residenset kunna presentera en skulptural installation, ett ljudverk och en trycksak gjord i Verkets grafikverkstad.

Sebastian Poras Adolfsson, född 1994 i Bogotá Colombia, uppvuxen i Umeå men numer bosatt och verksam i Malmö.

Utbildning: Konsthögskolan Umeå, kandiadatexamen fri konst 2020. Det Kongelige Danske

Kunstakademi Köpenhamn, utbytesstudier 2018 – 19. Har även studerat konstpedagogik i samtida konstformer och estetik vid Umeå Universitet.

Utställningar i urval: Museum Anna Norlander, Konstfrämjandet Skåne i Malmö, Konstfrämjandet

Västerbotten i Umeå, Pada Studios Lissabon Portugal, Tegen2 Stockholm, Galleri Syster Luleå.

 

Charlotte Wells, museiintendent, verksamhetsledare Verket:

-Vi ser mycket fram emot Sebastians tolkningar av den här platsen, Verket och järnverkets historia och minnen.

Syftet med Avesta Art residens är att stärka det professionella konstlivet i Dalarna och att utveckla Avesta Art och Verket med målsättning att skapa kreativt utbyte och nätverkande relationer. Residenset genomförs med stöd från Region Dalarna.

Sebastian Poras Adolfsson Photo Andréas Brännström
Sebastian Poras Adolfsson Photo Andréas Brännström Älv inspelningsbild
Sebastian Poras Adolfsson Photo Helena Wikström Pelagiska Stämmor Installationsbild
logo region dalarna

Denna webbplats använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av Webbplatsen.