AVESTA ART 2019

18 Maj – 15 September

Utställningar Avesta Art 2019

Utställningen Festen

 tar utgångspunkt i hundraårsjubileet av Avesta stad och förhåller sig på olika sätt till naturens, samhällets, livets olika cykler och riter. I verken lyfts perspektiv kring identitet, generositet, gästfrihet, nätverkande, förhandling, föreställning, representation och status.

Utställningen Presenten

presenteras verk ur Fagersta, Nora och Smedjebackens kommuns samlingar som reflekterar över det gemensamma industriella kulturarvet i Bergslagen.

Vad är Avesta Art?

Tidigare Avesta Art

Avesta Art Academy

Avesta Art Academy