I det gamla järnverket var struktur viktigt. Väl utvecklade teknologiska system gjorde att produktionen löpte på smidigt. Var och ens roll var tydlig och rytmen i varje syssla följde en utstakad ordning inarbetad i arbetarens kropp, systematiserat, nästan koreograferat. En strikt hierarki löd med brukspatron överst i ledet och arbetaren längst ner. Kvinnorna hade sin dagliga rytm i byn, tog hand om barn och hushåll. Avesta Art 2016 belyser just strukturer och dess många facetter. Exempel som gestaltas är strukturer relaterat till det sociala, till samhälle, språk, naturvetenskap, textur, teknik, makt och kön. Det speglar det sätt vi dels organiserar världen, gör verkligheten mer begriplig, kategoriserar, klassificerar, skapar mönster och når förståelse men fungerar såväl som inkluderande även exkluderande och normgivande.

Överdriven kontroll, maktmissbruk, strukturellt våld, diskriminering, social misär, segregation och intolerans är exempel på urspårade faktorer i ett system. Parallellt med detta finns ett sökande och uppbyggande efter något gemensamt, en önskan om förståelse, delaktighet och att hitta mening, en balansakt. Delens roll i helheten, var och ens relation till ordningen, vardagens djupt förankrade system. Naturvetenskapliga krafter, mikro-makrovärldar uppenbaras för oss, naturens egen ordning men även underliggande kaoskraft synliggörs. Civilisationer och kulturer har genom tidens lopp på olika sätt rests, formats, transformerats och raserats, ständigt söker man nya vägar, uttryck och metoder att upprätthålla ordning och struktur. Avesta Art bjuder på ett möte med konst i skiftande uttryck, tekniker och infallsvinklar på ämnet. I utställningen medverkar 16 internationella konstnärer.

Konstnärer 2016

Magnus

Alexandersson

Petra

Bauer

Alexandra

Carr

Hanna Hallgren

Melissa Henderson

Ur ”Välfärdsstaten” av Hanna Hallgren

”Det finns en annan lösning.
de genomsnöade ögonens förakt

Det finns en annan lösning
Att krossa sina ögon mot levande stenar

Sitt minne, sin historia, språkets kulturella spasm
tingens mjölk / trångmålet / törnrosbusken

Det är slädarna
Mantelmedarna

handlingar
som föregår snön

Påsatt liksom ett plåster, som förstads-
himlen där tillfogat jorden ett sår…”

Helene

Hortlund

Francesco

D´Incecco

OLEK

Håkan Lidbo

Tom Waldton

Raha Rastifard

Sirous Namazi

Sirous Namazi

Jakub

Nepraš

Karen Oetling

Erik Ravelo

Helene

Schmitz

Järnfjädrars

Rike