HELENA MALM

Helena Malm är bosatt och verksam i Stockholm. På Avesta Art visar hon keramiska skulpturer. Hennes arbete i keramik genomsyras av materialutforskande och intresse för transformation av och hos materialet. Återkommande tematik i hennes arbeten berör även kontroll och det okontrollerbara, tid, och förgänglighet. Helena Malm har en kandidatexamen i Keramik och glas från Konstfack, Stockholm samt en kandidatexamen i Design från HDK Göteborg.

Till konsthantverkscentrums hemsida: https://konsthantverkscentrum.se/medlem/helena-malm/

 

 

Denna webbplats använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av Webbplatsen.