Kreativt lärande

Kreativt lärande

I Corneliussalen och i Verket ska lärandet bygga på inlevelse, kommunikation, undersökning, experiment, reflektion och redovisning.  Alla barn och ungdomar i skolan måste få uppleva att deras erfarenheter, tankar och åsikter har ett värde, som kan göras synliga för andra genom deras egna berättelser. Eleverna ges därigenom möjlighet att förverkliga egna strategier, och får träning i att utveckla eget företagande – entreprenörskap. Detta kan vara ett sätt att prova på alternativa inlärningsmetoder.

Corneliussalen

Corneliussalen erbjuder färdiga lärande miljöer , som byggts i Verket för att vara ett nav i den pedagogiska utvecklingen i kommunen, där man vill dra nytta av Verkets inspirerande miljö för att utveckla elevernas lärande. Syftet är att sätta deras kreativa förmåga i förgrunden och att väcka lusten att lära.

Verkets grundpelare består av historia, konst och naturvetenskap/teknik . I utvecklingen av nytt lärande ska dessa kopplas till ny IT-teknik och nytänkande elevaktiv pedagogik. Pedagoger och elever ska utifrån besök i Verket kunna inspirera den egna skolan till utveckling.

Modern teknik och kunskap ska finnas tillgänglig och elever/pedagoger får lära sig hantera dessa och upptäcka dess möjligheter. Med digital teknik kan man förstärka sin dokumentation av ett uppdrag, samtidigt som inlärningen förstärks. Syftet är att finna arbetssättet meningsfullt, lustfullt och omväxlande.

Arbetet ska vara samstämmigt med skolans styrdokument och ska i Verket utvecklas och ges nya dimensioner. Inlärning sker på olika sätt och därför ska eleverna få möjlighet att välja de ”verktyg” som de känner passar bäst för att lösa uppdragen. Det är viktigt att arbetet kopplas till våra sinnen och att eleverna uppmuntras att både se, höra, känna och göra.

Våra Kurser

Järnets väg

 • Att förstå processen när järnmalmen bearbetades från råvara till färdig produkt och hur man hanterade avfallet på det gamla järnverkets tid
 • Att förstå den tid som människor levde i under den perioden och hur den påverkade deras villkor och värderingar.
 • Att förstå upptäckters betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Efter att ha ställt en hypotes om hur processen gick till för att framställa järn ur järnmalm följer vi järnets väg genom det gamla järnverket och berättar också om arbetarnas villkor. Sedan funderar vi på om hypotesen stämde eller om vandringen gav nya insikter och kunskaper.


Tekniklärarna på Bergaskolan i Smedjebacken tycker så här.

”Vi är otroligt nöjda med vårt besök. Järnets väg beskrev mycket tydligt och pedagogiskt alla delar i stålprocessen och besöket blev ett viktigt inslag i vår teknikundervisning. Eleverna tyckte det var givande och intressant, och guiderna var väldigt duktiga. Vi kommer gärna tillbaka nästa år!”

Utvärdering av besök på Verket

Risbroskolan i Fagersta, arbetslag Science, har varit och haft Järnets väg i Verket med samtliga elever. Vi tycker att upplägget med tankesmedja och interaktiv lärande vandring i Verket fungerade väldigt bra.

Våra klasser har varit mycket nöjda med arbetspassen hos er. Vi lärare tyckte att det var extra intressant att få kunskap om hyttverksamheten samt fakta om järnbearbetningen.

Vår tanke är att vi ska besöka er med en klass vart tredje år, för att uppleva järnframställning och lokalhistoria i Bergslagsbygd.

Lärarna
Anna Dahlberg, Ann Binning, Jenny Norin, Christina Johansson, Mattias Lindgren

Optik

 • Att uppleva och förstå ljusets egenskaper och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Att förstå hur några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet har påverkat människans levnadsvillkor och syn på världen

Arbetet i Optik följer en pedagogisk modell med inspiration, förutsägelse, utforskande och dokumentation av arbetet.

Vi utforskar ljusets egenskaper i Verket med linser, speglar och färgskuggor för att sedan diskutera och dokumentera det vi upplever.

Järnfjädrar

 • Att inspireras till eget berättande
 • Att utveckla fantasi och språk
 • Att stimulera kreativitet och nyfikenhet

Efter en ”berättaruppvärmning” i Corneliussalen tar vi med de besökande grupperna på en vandring genom Verkets spännande, mörka och kalla rum för att hitta inspiration till egna berättelser.

Vi tar med oss varsin karaktär som kan få speciella gåvor, en önskan uppfylld och möjlighet att hitta tid och plats för sin berättelse. Kanske vi också upptäcker något som sätter käppar i hjulet, men i så fall kan nog lösenordet eller något annat hjälpa oss att nå målet.

Bagdad

 • Att alla ska uppleva lustfylld matematik och bli medveten om att det handlar om mycket mer än att bara räkna.
 • Att alla ska förstå att matematik finns överallt runtomkring oss och berikar våra liv.
 • Att alla som besöker Bagdad ska känna sig stärkta i sin matematikkunskap och veta att olika kulturer bidragit till att utveckla matematiken.

Alkwarizmi, matematiker verksam i Bagdad på 800-talet tar emot och man kan också möta Hypatia, Brahmagupta eller Sonja Kovalevskaja.

Tillsammans med matematikerna ställs man inför olika utmaningar. Det kan t.ex. vara att skapa mönster, hitta nya vägar att lösa problem, att spela spel som utvecklar det matematiska sinnet och det logiska tänkandet. Allt är kopplat till förskolans och skolans läroplaner.

Man får också ta del av det historiska perspektivet av matematikens utveckling.

Utställningen Bagdad har producerats av NAVET – Sjuhäradsbygdens science center

Hvita Frun

 • Att inspireras till eget berättande
 • Att utveckla fantasi och språk
 • Att stimulera kreativitet och nyfikenhet

I tre år har kommunens skolor bjudits in till en heldag i Verket och då som ett projekt under Skapande Skola. Läsåret 2015/16 är det Avesta kommun som står för inbjudan. Precis som tidigare år erbjuds dina elever delta i en upplevelse som lyser upp ett flertal ”kreativa stigar att vandra vidare på”, allt givetvis på åldersanpassad nivå och utifrån Lgr 11:s riktlinjer och kursplaner.

Genom ett historiskt förankrat men fantasifullt upplägg ges eleverna möjlighet att, lekfullt och med flera sinnen, förstå en del av sin hembygds historia och hur livet kunde gestalta sig för Avesta kommuns invånare i slutet av 1800-talet. Utifrån ett muntligt berättande uppmuntras barnen att själva vara med och påverka delar av handlingen och därigenom skapa en sorts interaktiv teaterföreställning där det förbestämda varvas med improvisation och barnen fungerar mer som medspelare än publik.

Arbetet består av ett antal moment som istället för att ”ta en massa tid” från ordinarie undervisning är anpassade att komplettera och förstärka denna. Utifrån projektet finns oändliga möjligheter till fördjupning inom statliga skolämnen inom flertalet områden som t.ex. hembygdens historia, våra nutida industrier, FN:s barnkonvention, genus och skapande. Samtidigt fungerar arbetet naturligtvis också som ett fristående inslag i undervisningen.

Den mest koncentrerade delen av arbetet sker under en heldag i Verket men introduceras redan på den egna skolan då projektets centralgestalt och ledare Hvita Frun söker upp eleverna i klassrummet.

Hvita frun, eller Hytt-Lisa som hon benämndes, är ju ett mytomspunnet kvinnligt väsen som enligt sägner och folktro vakat och styrt över den gamla järnbrukshyttan i Avesta.. Men… hur var det med det där egentligen? Existerade hon verkligen på riktigt? Eller var hon bara ett påhitt och i sådana fall varför? Oavsett vilket; här och nu dyker hon i alla fall upp ur det förgångna och ber dagens barn om hjälp att lösa ett ouppklarat (fiktivt) mysterium och kanske därigenom göra upp med en sedan mycket länge glömd oförrätt. Tidigare år har det varit patron Cornelius silverbestick som varit försvunna….nu har det däremot dykt upp en ny gåta att lösa. Förhoppningsvis är eleverna villiga att hjälpa till och inbjuds till Verket.

Väl på Verket tas eleverna med på en vandring genom tid och rum, en vandring där fantasin och leken skapar goda förutsättningar att ta till sig kunskap om såväl dåtidens levnadsvillkor och möjligheter som järnframställning och det gamla samhällets uppbyggnad. Med lite tur kan det hända att eleverna utöver Hvita frun träffar en eller annan karaktär från förr som också har historier om hyttan och svunna tider att berätta. Verkets levande lokaler och interaktiva teknik, där ni upplever mörkret, ljuset, (o)ljudet och spänningen, skapar unika möjligheter att uppleva historien med flera sinnen. Och så var det ju det där med oförrätten förstås!

Under dagen serveras en enklare hyttlunch. Under måltiden pågår berättandet och frågorna; Vad och var åt hyttarbetarna? De måste väl ha varit väldigt smutsiga? Och det där med toalett… hur funkade sådant förr? Vad gjorde man på lunchrasten…eller hade man ens lunchrast? Är det sant att vissa av barnen i hyttan jobbade barfota?

Som Du förstår är nyfikenheten och frågorna en viktig del av projektet!

Efter lunch utmanas eleverna till ett eget, kreativt ”skrotskapande” som utveckling och komplement till dagens upplevelse – ett fantasifullt och tillåtande arbete som får ta sin tid.

Som tidigare nämnts är upplägget öppet att utvecklas av respektive lärare men kan också med fördel integreras i skolans ordinarie arbete utan att nämnvärt rubba gällande terminsplanering rörande i första hand samhällskunska, historia och svenska

Programmering

 • Att alla elever skall få en bakgrund vad programmering är och hur stegvisa instruktioner kan konstrueras och beskrivas.
 • Att alla elever får prova att styra föremål med hjälp av programmering och olika kommandon.
 • Att alla elever skall få utöka sitt ordförråd med några begrepp inom programmering.

Beroende på ålder så använder vi oss av olika föremål för programmering. Till vår hjälp använder vi hemmabyggda banor med hinder samt Blue-bot eller M-bot vi jobbar även med datorer där vi blockprogrammerar med Scratch eller Micro:Bits. Vad vi använder oss av beror på tidigare erfarenheter från elevgrupperna.

Kontakt Kreativt lärande

Malin Andersson, Samordnare och pedagog NTA och Kreativt lärande
malin.andersson@avesta.se    0226-64 56 65

Malin Grimfeldt, Kulturpedagog, och ansvarig för Skapande skola
malin.grimfeldt@avesta.se 0226-64 59 97

Optiktivoli

En konstnärligt utformad utställning om det elektromagnetiska spektrumet.

Barn och familj

Barn och familj

Denna webbplats använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av Webbplatsen.

Avesta Art stängt för denna säsong

Vi tackar alla medverkande konstnärer och besökare för en helt fantastisk säsong.