KREATIVT LÄRANDE I VERKET

Kontaktpersoner:

Malin Andersson, Samordnare och pedagog NTA och Kreativt lärande

malin.andersson@avesta.se    0226-645665

Malin Björklund, Kulturpedagog, och ansvarig för Skapande skola

malin.bjorklund@avesta.se   0226-645997

 

DET KREATIVA LÄRANDET

I Corneliussalen och i Verket ska lärandet bygga på inlevelse, kommunikation, undersökning, experiment, reflektion och redovisning.  bygga Alla barn och ungdomar i skolan måste få uppleva att deras erfarenheter, tankar och åsikter har ett värde, som kan göras synliga för andra genom deras egna berättelser. Eleverna ges därigenom möjlighet att förverkliga egna strategier, och får träning i att utveckla eget företagande – entreprenörskap. Detta kan vara ett sätt att prova på alternativa inlärningsmetoder.

 

CORNELIUSSALEN

Corneliussalen erbjuder färdiga lärande miljöer , som byggts i Verket för att vara ett nav i den pedagogiska utvecklingen i kommunen, där man vill dra nytta av Verkets inspirerande miljö för att utveckla elevernas lärande. Syftet är att sätta deras kreativa förmåga i förgrunden och att väcka lusten att lära.

Verkets grundpelare består av historia, konst och naturvetenskap/teknik . I utvecklingen av nytt lärande ska dessa kopplas till ny IT-teknik och nytänkande elevaktiv pedagogik. Pedagoger och elever ska utifrån besök i Verket kunna inspirera den egna skolan till utveckling.

Modern teknik och kunskap ska finnas tillgänglig och elever/pedagoger får lära sig hantera dessa och upptäcka dess möjligheter. Med digital teknik kan man förstärka sin dokumentation av ett uppdrag, samtidigt som inlärningen förstärks. Syftet är att finna arbetssättet meningsfullt, lustfullt och omväxlande.

Arbetet ska vara samstämmigt med skolans styrdokument och ska i Verket utvecklas och ges nya dimensioner. Inlärning sker på olika sätt och därför ska eleverna få möjlighet att välja de ”verktyg” som de känner passar bäst för att lösa uppdragen. Det är viktigt att arbetet kopplas till våra sinnen och att eleverna uppmuntras att både se, höra, känna och göra.

P1010129
P1010142