AVESTA ART 2018 

STÄNGT FÖR DENNA SÄSONG

Vi tackar alla medverkande konstnärer och besökare för denna säsong

Illustration_allusion_neg

I utställningen berörs och gestaltas begreppen Illusion/Allusion och dess mångbottnade innebörder via olika perspektiv, uttryck och tekniker. Existentiella frågor om varande, varseblivning, föreställningar samt vårt sätt att blicka på och konstruera världen appliceras på exempelvis maktordning, vetenskap, historia, myt och verklighet. Begreppen lyfts fram, granskas och varvas med ifrågasättandet av vad som är verkligt och vad som är skenbart.

Hur förskjuts och ändras givna definitioner, föreställningar och antaganden över tid? Vetenskap, forskning, befästa teorier och det vi tror vi har under kontroll omdefinieras och omkullkastas konstant. Det som anses sant och korrekt i en tid eller situation kan i en annan anses både oacceptabelt och falskt. Det en gång rådande och förhärskande raseras och ger plats för annat.

Vi kan genom att identifiera gängse föreställningar kasta nytt ljus på omvärlden och reflektera över vad vår överenskomna verklighet är byggd på. Blotta cementerade föreställningar, hierarkier och konstruktioner, förlegade strukturer, påhittade sociala koder, fördomar och normer. Genom att slå hål på myter och punktera luftslott, kritiskt granska och omvärdera det etablerade kan vi avslöja illusionen.

Saklig verklighet kontra fiktion och dröm, två fenomen som kontrasterar men även speglar varandra. Via fiktion, fantasi, utopi och dröm öppnas potentiella dörrar till alternativa världar. Nycklar ges till fantastiska platser och fristäder som i sin tur kan ge nya perspektiv och förhållningssätt åt den verklighet vi lever i eller strävar efter. En mycket viktig roll och stark kraft ligger även i begreppet där fantasin, drömmen och den fria tanken länkas samman. Via dikt gestalta och spegla verkligheten och samhällets sceneri. Alludera och avslöja dess snåriga strukturer om vem som drar i trådarna och vad vi själva har för roll i maskineriet? Hur mönstren genom att synliggöras kan förändras. Frågor som berör existens, filosofi och etik utkristalliserar sig ur tematiken.

Illusionen kan vara en synvilla där ögat och våra sinnen spelar oss ett spratt, anspela på rädslan att inte vara vid våra sinnens fulla bruk och ha kontroll. Fysiska kopplingar som minnets mekanismer, relationen kropp och själ tangeras. Människans inre varande möter yttre uppburna fasader och masker, objekt kontra subjekt.

Titeln Illusion/Allusion är även en ordlek som begreppsmässigt kompletterar varandra. I utställningen medverkar tretton konstnärer. Flertalet är svenska konstnärer, andra har ursprung i Italien, Japan, Finland och Polen. Medverkande konstnärer: Christian Andersson, Natalia Batista, Malin Bobeck Tadaa, Tommaso Bonaventura, Karin Ehrnberger, Ann Eringstam, Helga Härenstam, Åsa Jungnelius, Torsten Jurell, Tove Kjellmark, Markus Kåhre, Haruko Maeda, OLEK

Konstnärer 2018