Barn & familj

Barn & familj

Praktisk information

Då vi befinner oss i en industrihistorisk miljö bör man tänka på att det exempelvis kan vara mörkt och ojämna golvytor. Barn under 15 år skall vara i vuxens sällskap.

  • Ingång för barnvagnar, rullstolar finns, meddela i entrén så öppnar vi åt er.
  • Hiss finns till samtliga plan.
  • Toaletter med skötbord finns i Rosthus och Corneliussalen.
  • Möjlighet till lån av micro för uppvärmning av medhavd barnmat finns i caféet.

 

Ung Konst Dalarna

Anoda Ung Konst Dalarna är ett utvecklingsprojekt som ägs av Landstinget Dalarna, enheten Scen Dans Konst. Avesta Art har i uppdrag av Landstinget Dalarna att driva projektet. Film i Dalarna är en samarbetspart.

Projektet utvecklar ett nätverk med en infrastruktur för samverkansformer mellan Dalarnas kommuner, vi kallar det för ett nodsystem. Vi testar former för kommunikation, utbyte av idéer och fortbildning. Detta gör vi tillsammans med verksamma aktörer (noder) på området konstärligt skapande för barn och unga.

Barn och unga i Dalarna ska i större utsträckning än idag ha möjlighet till eget konstnärligt skapande, möta professionella konstnärer och ta del av konstnärliga uttryck

Anoda bygger på engagemang, delaktighet och eget ansvar – arbetsformerna växer därför långsamt och genom ett nyfiket forskande förhållningssätt i syfte att nå långsiktig stabilitet och på sikt bli en naturlig del i kommunernas ordinarie verksamhet.

Besök gärna vår sida på Facebook som vi delar med Anoda Dans

Kreativt lärande

Butik och cafe

Butik & Cafe

Hitta till verket

Hitta till Verket

Denna webbplats använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av Webbplatsen.