Avesta Art Residens 2024

Utlysning Avesta Art residens

Verket i Avesta har glädjen att för andra gången lysa ut Avesta Art residens. I år omfattar det tre veckors arbetsvistelse i inspirerande bruksmiljö vid den mäktiga Dalälven och boende på gångavstånd från Verket. Residenskonstnären får utställningsplats i Verket, i direkt anslutning till residensperioden.

Residenset syftar till att stärka förutsättningarna för det professionella konstlivet i Dalarna och att utveckla Avesta Art och Verket. Öppet att söka för utbildade, yrkesverksamma konstnärer. Det genomförs med stöd från Region Dalarna.

Ansökningsperiod: 29/2 – 25/3 2024

Besked om residens: lämnas 5/4

Residensperiod: Tre veckor under perioden 27 maj- 30 juni 2024

AVESTA ART RESIDENS

Genom residenset vill vi erbjuda yrkesverksam konstnär inspirerande miljö bortom storstaden för arbete och utställning. Det lämnas kreativ frihet för residenskonstnären att själv utforska och fördjupa det egna konstnärskapet i mötet med järnbruksmiljön.  

Syftet med Avesta Art residens är att stärka förutsättningarna för det professionella konstlivet i Dalarna och att utveckla Avesta Art och Verket med målsättning att skapa kreativt utbyte och nätverkande relationer.

Boende och arbetslokaler

Boende med självhushållningskök finns på promenadavstånd från Verket.

Arbetslokal och verkstad i närheten av Verket står till residenskonstnärens förfogande under dagtid. Där finns viss maskin- och grafikutrustning, stora arbetsytor och kollegial samvaro. Husdjur kan tyvärr inte följa med.

Allmänt

Verket är ett industrihistoriskt museum och en arena för konst, kultur och möten i det gamla järnverket i Avesta. Varje år arrangeras utställningen Avesta Art då samtidskonst samspelar med den tunga bruksmiljön på ett fruktbart och uppskattat sätt. Verket har dagliga visningar av konstutställningen och tar emot ett stort antal bokade grupper. Här finns skaparverkstad, café och museibutik. 

Precis intill Verket går vandringslederna Älvpromenaden och Bruksleden. I närområdet finns kulturhistoriskt intressanta miljöer, naturvårdsområden och Nationalparken Färnebofjärden.

Verket och Avesta Art drivs av Avesta kommun med stöd från Region Dalarna och genom Kultursamverkansmodellen. Verksamheten befinner sig i en period av utveckling och Region Dalarnas stöd till Avesta Art residens öppnar för ömsesidig kreativ arbetsprocess.

Kriterier och villkor

Ansökan är öppen för yrkesverksamma bildkonstnärer med examen från konsthögskola eller minst 4 år väldokumenterad utställningsmeritering.

Sökande kan vara bosatt i Sverige men behöver inte vara det, men observera att endast ersättning ges för inrikes resa.

Utsedd residenskonstnär

– ska under residensperioden arbeta med nytt/nya verk och förbinder sig att i anslutning till residensperioden ställa ut verken på överenskommen plats i Verket, Avesta

– har gällande försäkring

– tar vid behov med egen dator och egen specifik utrustning

– dokumenterar själv vistelsen och arbetsprocessen i bild och ord samt redovisar den efter avslutad utställning

– godkänner att Verket publicerar sin dokumentation över arbetsprocessen och konstverket i sociala medier och webb

ANSÖKAN

Ansökan är öppen från 29/2 till midnatt 26/3 2024. Den ska mejlas till verket@avesta.se, i ämnesraden anges Ansökan Avesta Art residens. Bekräftelse på ansökan skickas närmast följande vardag.

Ansökan ska innehålla:

Uppdaterad CV.

Ansökningsbrev där du beskriver vad du vill arbeta med under residenset, din konstnärliga praktik och även motiverar på vilket sätt du intresserar dig för residensvistelse i Verket.

Portfolio i Pfd-format ska innehålla fotografier på några tidigare verk. Enbart länk till hemsida eller liknande godtas inte.

Kontaktuppgift till två referenspersoner.

Urvalsgruppen är sammansatt av Verkets personal som representerar olika yrkeskategorier (konst, pedagogik, värdskap, kommunikation). Urvalsgruppens beslut kan inte överklagas.

Detta ingår i konstnärsresidenset

Vistelsearvode                                                       30.000SEK

Boende och ateljé upp till 3 veckor

Matkostnad 200kr/dag x 21                              4.200SEK

Materialkostnad, upp till                                    5.000SEK

Resa ToR (endast inom Sverige)                       5.000SEK

Vid behov busskort, lokaltrafik                        

Utställningsplats i Verket, Avesta

Utställningsersättning                                        8.000SEK

Frågor

Frågor mejlas till verket@avesta.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Med stöd från

Denna webbplats använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av Webbplatsen.