Män som faller och Delay Mirror. Under renovering.

Män som faller (eller inte). Här inbjuder konstnären till ett växelspel mellan beskådaren och konstverken. Besökarens initiativ påverkar förhållningssättet hos konstverkens män.
Delay Mirror handlar om självbild kontra avbild, identitet och verklighetsuppfattning. Vi är vana att se oss själva i spegeln, och det blir vanligare att se sig själv på film. I Delay Mirror blir bilden vi ser något annat; allt för direkt för att du ska se den som en avbild av ett redan förflutet skeende, men allt för sent för att vi ska se den som samtidig.

Konstnär

Robert Brecevic

konstnär vid Share, lärandestudion i Interactive Institute, och jobbar gränsöverskridande mellan forskning, konst och teknik. Bägge installationerna fanns med i Designåret 2005.

Denna webbplats använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av Webbplatsen.