Björn Lövin: DÄDSK! Vagn “Full fart framåt” och Vid floden.

1937 – 2009

Konstnären Björn Lövin föddes i Falun 1937. Under många år var han bosatt och verksam i Avestatrakten, först i byn Dicka och senare Folkärna. Lövin studerade pedagogik, informationsteknik och vetenskapsteori vid universiteten i Stockholm och Uppsala, men det var inom konstens värld han kom att verka. När han var i 30-årsåldern etablerades ett konstnärskap som nådde långt utanför Sveriges gränser. Redan i den första stora museiutställningen, på Moderna museet i Stockholm 1971, visades det som blev ett signum i hans konstnärliga praktik; omfattande rumsliga installationer. De noggrant uppbyggda miljöerna med iscensatta narrativ tog upp frågeställningar som var både dagsaktuella och i högsta grad tidlösa och existentiella. Han berörde i sina totalinstallationer konsumismens inverkan på enskilda liv och samhällelig nivå, klasskillnader och övervakningsmekanismer. Det är fortsatt aktuella teman, idag ännu mer än då de skapades. Lövin bidrog till ett breddat tänkande kring konst och utställningsmediet under sina uppdrag som gästprofessor vid Dramatiska institutet och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hans verk finns i Moderna museets och Statens konstråds samlingar.

Björn Lövins skulpturer till Moderna Museets samling

Efter sommarens utställning på Verket doneras skulpturerna Vagn ”Full fart framåt” och DÄDSK till Moderna Museet. Bakom den generösa gåvan står Björn Lövins döttrar. Båda skulpturerna ingår i konstnärens miljö C – Kampen om verkligheten som ursprungligen visades på Kulturhuset i Stockholm 1988.

Under 2022 visade Moderna Museet utställningen Björn Lövin: Den omgivande verkligheten. För utställningen lät museet rekonstruera tre av hans miljöer, varav en var C – Kampen om verkligheten. I samband med detta förvärvade museet också fyra skulpturer från samma miljö. Tre skulpturer från miljön ingick sedan tidigare i museets samling.

I Moderna Museets uppdrag ingår att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. Genom donationen av Vagn ”Full fart framåt” och DÄDSK till museets samling säkerställs att samtliga skulpturer som finns kvar från Björn Lövins banbrytande utställning 1988 bevaras och kan visas för framtida generationer.

Konstnär

Denna webbplats använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av Webbplatsen.