Markus Kåhre

f. 1969, bor i Helsingfors

Markus Kåhre reflekterar med sina illusoriska installationer vårt sätt att varsebli verkligheten och världen som den ter sig för oss. Betraktaren blir, via sina sinnen, medskapare av verkets koncept. Är vi säkra på att våra sinnen inte spelar oss ett spratt? Hur är verkligheten egentligen beskaffad? I Avesta Art har Markus byggt upp en installation som kopplas till platsens historia, tid och rum.