Joel Danielsson

Joel Danielsson är en Göteborgsbaserad konstnär som använder konsten som ett sätt att försöka förstå sig själv, vår tid och världen som vi bebor. Han jobbar i material som plast, gips, trä och lera där det fysiska görandet är centralt. Resultatet blir skulpturala verk som besökaren kan interagera med genom att till exempel sitta, lyssna, ta eller gå på. Verken rör ofta frågor om vårt beteende, sociala och miljömässiga relation till produkter och konsumtion. Han hoppas att konsten han gör ska fungera som ett klister som håller ihop världens allt mindre beståndsdelar så att helheten blir synlig.

Joel har en kandidatexamen Industridesign, Konstfack, Stockholm och masterexamen HDK-Valand Högskolan för konst och design, Göteborg.

Till konstnärens hemsida: www.joeldanielsson.com/bio

Denna webbplats använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av Webbplatsen.