Anna Ling

Anna Ling bosatt och verksam som konstnär i Malmö. Hon är utbildad på konsthögskolan i Malmö.

Kännetecknande för Anna Lings konstnärskap är långa teckningsserier utförda i flytande tusch eller med tuschpenna. De senaste åren har hon även arbetat med ett flertal skulpturala projekt. Hon har ett forskningsinriktat arbetssätt som ofta berör ämnen som naturfenomen, väderförhållanden och biologisk mångfald.

I Avesta visas målningar ur serien Zostera marina (ålgräs).

Till Konstnärens hemsida: https://www.elasticgallery.com/artists#/annaling/

Denna webbplats använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av Webbplatsen.