Anna Lidberg

Född 1984, Skoghall Värmland, bosatt och verksam i Stockholm.

Anna Lidbergs verk berör underliggande oro för katastrofer och sådant som ligger utanför den egna kontrollen, såsom antibiotikaresistens, klimatkatastrofer eller som det som vi går igenom just nu – en pandemi. Samtidigt finns i hennes konstnärskap ofta ett inslag av ett betryggande lugn och en ansats att få betraktaren att känna sig sedd. I verken eftersträvar hon en stämning av något stillsamt vackert, ödesmättat och varsamt skevt.

Anna Lidberg är utbildad på Konstfack i Stockholm och vid Chelsea College of Art and Design i London. Hon arbetar främst med videoinstallationer, objekt, offentliga gestaltningsuppdrag och sociala projekt.

De verk hon visar under Avesta Art är:

Utsikter mot undergången (2017-2020). Installation med ljud, ljus, video och objekt.

OKEANIDES (2020). Videoinstallation och musik, 42 minuter.

Musiken är komponerad av Dödsvarg (Jon Ekström)

Till konstnärens hemsida: www.annalidberg.com

Denna webbplats använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse av Webbplatsen.

Vi öppnar upp!
Utifrån FHM´s senaste restriktioner välkomnar vi nu våra besökare utan förbokning, entré löses på plats.

OBS! Du som redan bokat och förbetalt behåller givetvis din plats. Visa biljett (utskriven eller digital) vid ankomst.