AVESTA ART ACADEMY

Avesta Art Academy

Avesta Art Academy startade 2010 och utvecklas steg för steg. Med utgångspunkt i Avesta Arts unika möte mellan industrihistoria och samtidskonst skapar Avesta kommun ett konstnärligt kunskapscentrum av riksintresse. Målgrupperna är flera: konstnärer och musiker, konststuderande vuxna, studenter och forskare vid högskolor och universitet, kulturentreprenörer, beslutsfattare och verksamhetsansvariga i kultursatsningar med betydelse för en orts identitet och utveckling.

Samverkande parter är Länskonst Dalarna, Landstinget Dalarna.

Vad är Avesta Art?

Tidigare Avesta Art