Bergslagssatsningen – Kultur och Turism

Bergslagssatsningen 2006 – 2016 är ett nationellt initiativ inspirerat av lokala aktörer i Bergslagen. Syftet är att lyfta fram ett antal bergslagshistoriska centrum som kulturhistoriska och turistiska besöksmål och tillvarata och utveckla natur- och kulturarv av nationellt och internationellt intresse. Satsningen ska stärka ett antal bergslagshistoriska centrum med fokus på upplevelser och aktiviteter samtidigt som en långsiktigt hållbar struktur för att befrämja turismdriven tillväxt skapas. Med en fot i historien och en i framtiden skapas dynamik och utvecklingskraft.

 

Bergslagssatsningen ska bidra till att

• öka besöksantalet i Bergslagen

• bredda näringslivet

• skapa förutsättningar för entreprenörskap

• främja tillväxt genom samarbete mellan Bergslagshistoriska centrum

• stimulera samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor

• utveckla förutsättningarna för hållbar förvaltning av kulturarv med fokus på tillgänglighet och interaktion

• skapa mångfald av verksamheter som tydliggör bergslagsbygdens turistiska och kulturhistoriska värden

• utveckla verksamheter som tar vara på kulturarvets potential för folkbildning och förståelse

 

 

Vi vill bidra till att kraftsamla kring Bergslagens kulturhistoriska och turistiska värden för att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling, entreprenörskap och ett blomstrande kulturliv.

Läs mer om Bergslagssatsningen  http://www.bergslaget.se.

martin