SKAPANDE KONST och SKAPANDE MEDIA

Barn 6-17 år

I UNGA GALLERIET jämställs barn och ungdomars konst med vuxnas. Vi ställer ut den på samma sätt man gör med vuxna konstnärers konst, belyser den och försöker få konstverkets essens att framträda. Det finns så mycket kreativitet och upptäckarlust hos barn som synliggörs i deras uttryck. Denna kraft vill vi uppmärksamma och framhäva, inte minst kan den inspirera vuxna betraktare!

 VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA OCH HÄNFÖRAS!

Medverkande utställare: Julia Abrahamsson, Ester Bergkvist, Tindra Ekenberg, Tone Ekenberg, Emilia Karlsson, Lova Karlsson, Johannes Lönnstråle, Bennet Monheim, Adam Olsson, Ella Torbrand, Sara Torbrand, Tobias TrenkleGustav Samuelsson, Anton Cevikbas, Armando Cevikbas, Hampus Björklin, Karl Hunter, Christoffer Karlborg, Anton Borg, Sofia Granath, Frida Nilsson, Caroline Ylekoski