Nattpäron – på väg mot små och stora berättelser 

Visades våren 2009

…består av en vandringsutställning, en bok och programverksamhet. Satsningen är ett idésamarbete mellan Riksutställningar, Rabén & Sjögren och Bonnier Carlsen. Nattpärons olika delar är tänkta att komplettera varandra.

Författaren Johan Althoff står för manus för utställningen och boken, Johan Killgren för utställningens gestaltning. Boken formges av Sarah Sheppard som också illustrerar tillsammans med Robert Nyberg. De har även gjort bilder i utställningen.
Mobila rummet

Utställningen Nattpäron är den första utställningen byggd för Riksutställningars nya mobila utställningsrum. Utställningsytan uppgår till ca 90 m².

Utställningens innehåll och gestaltning

Nattpäron är en utställning om berättandets möjligheter som vill ge besökaren lust och tilltro till sin egen förmåga att se, tänka och berätta. Utställningen gestaltar de fyra byggstenar som en berättelse består av: PERSON, VILJA, PROBLEM och PLATS. Dessa har fått varsitt tematiskt rum.

Utställningen är scenografiskt uttrycksfull, rik på bilder, ting och ord, ljus och ljud och ger besökaren många tillfällen att pröva berättandets byggstenar och dramaturgi. Den innehåller flera olika berättarmaskiner med bilder och ord, myllrande scenerier med modellfigurer, arkiv att botanisera i, masker att pröva, ljudberättelser som framkallar inre bilder att lyssna på, hemlighetsfulla luckor och skåp att öppna, ett litet världsbibliotek där man också kan lyssna till sagor och ta del av berättelser från hela världen.

Nattpäron är en utställning som erbjuder gränslösa möjligheter till experiment och utforskande. Målgruppen är i första hand barn mellan nio och tolv år men besökare i alla åldrar har behållning av utställningen.

 

Personerna bakom utställningen

Ulla Arnell, Riksutställningar, var projektledare och producent för utställningen. Författaren Johan Althoff står för utställningens innehåll, manus och texter. Scenografen Johan Killgren ansvarar för utställningens formgivning. Till arbetet har också knutits Hannah Glaumann som utställningsassistent och med ett huvudansvar för bildinsamling. Robert Nyberg och Sarah Sheppard som båda medverkar i boken har gjort bilder direkt för utställningen.
För mer info och pressbilder se:

http://www.riksutstallningar.se/templates/Exhibition____27225.aspx