Tid&Rum, Dalaformat och PLEASE DISTURB

Design är mer än form, funktion, identitet och varumärke. Design skapar ideal och värderingar – och är ett verktyg för att gestalta det som ännu inte är skapat.

Med tre utställningar ville vi lyfta tanken på färd.

Tid&Rum gav en återblick av språnget från industrialismens genombrott till vår egen oförutsägbara framtid.

Dalaformat tillförde perspektivet på fenomenet design i och från Dalarna.

Please disturb! utmanade synen på dagens konst och design.

Utställningen arrangerades av Avesta Kommun och Länsstyrelsen Dalarna.

Här nedan kan du läsa ett utdrag där Ingrid Dahlberg, Landshövding i Dalarna år 2002-2006 uttalar sig om designåret 2005.

”Året 2005 samlades hela Sverige kring temat design. Här i Dalarna var SKILLNAD ledstjärnan för designåret. Design har stor betydelse för hur vi löser problem och skapar nya möjligheter – design gör SKILLNAD. Designåret var ett gyllene tillfälle att – med inspiratione från Dalarnas rika traditioner i kulrutskapande, miljövård, hemslöjd och industriell utveckling – tydliggöra vad design idag betyder för att höja kvalitet och skapa SKILLNAD för produkter och tjänster från Dalarna på natioella och internationella arenor.”

Ingrid Dahlberg, Landshövding