Sirous Namazi

Sirous Namazi (f.1970) född i Iran och bor nu i Stockholm.

Sirous kommer bland annat att medverka med verket ”12.30” som består utav flera olika objekt och en animerad film. Titeln ”12.30” baseras på det klockslag då Sirous som 8-åring tillsammans med sin familj plötsligt blev tvungen att fly från sitt hem i Iran. Verket är baserat på minnesfragment som Sirous skapat och satt samman med hjälp av sina och sin familjs minnen från bostaden.

http://www.sirousnamazi.com