Sirous Namazi, Raha Rastifard

Sirous Namazi (f.1970) Raha Rastifard, båda födda i Iran och bor nu i Stockholm

Raha Rastifard och Sirous Namazi kommer presentera sitt nya verk ”Nahavand” i projektform, där de låter arkitektur tjäna som en politisk akt genom tänkt placering, formspråk och innehåll.

De vill i provinsen Nahavand i Iran skapa ett rum, en arkitektur som genom sin närvaro visar på motsatsen till det rådande politiska klimatet i landet. Den skall andans transparens, jämlikhet och öppenhet och harmonisera med naturen och den befintliga bebyggelsenpå platsen.

http://www.sirousnamazi.com/

http://www.raharastifard.com/