Petra Bauer

(f. 1970) Bor i Stockholm

Petra medverkar med en installation vilken består av fotografiska porträtt samt affischer från den socialistiska kvinnorörelsen i Sverige. Fokus ligger på rörelsen fram till 1920-talet. Kvinnornas kollektiva mobiliserande och organiserande gav kvinnan en kraftfull röst och med hjälp av fotografiet lyfte de fram sig själva som en grupp med politiska ambitioner. När man befinner sig i det gamla järnverket möter man männens värld, via Petras verk blir även kvinnorna synliggjorda ges en röst och förs in i den givna historiska kontexten. Samtidigt väcks frågan, vad slåss kvinnor för idag?

Verket har tidigare bland annat visats under Venedigbiennalen 2015. Nytt för Avesta Art är att affischerna kompletterats med affischer hämtade från regionen.

 

http://labiennale.org/en/mediacenter/video/56-4.html

Verket ”En morgonbris” producerades inom ramen för 56e Venedig Biennalen, internationella utställning och ”En egen röst”, Malmö Konstmuseum.

”A Morning Breeze” was commissioned by the 56th Venice Biennale, International Art Exhibition and ”A Voice of One’s Own”, Malmö Art Museum.

 Material från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek