Magnus Alexandersson

(f.1973) Bor i Stockholm

Magnus måleri karaktäriseras av långa ofta horisontella linjer vilka tillsammans bygger geometriska kroppar och arkitektoniska landskap. Verken kan ses både som abstrakta men även föreställande i sin strukturella komposition där färgerna ibland är kraftiga och rena, men även mjuka och lätta som kontrast till den strikta ordning som skapas av linjernas exakthet. Verken ger en tredimensionell verkan i en tvådimensionell form.

http://www.magnusalexandersson.com/

spg