OptikTivoli i Avesta Art – ny skapelse 

Regnbågens alla färger lyser upp dörren som för från Martinhallens mörka rum in i ljusets kammare. I flödande synligt vitt ljus bjuds till lekfullt lärande vid en rad stationer i Verkets eget unika Optik-Tivoli. Illusioner, speglingar, ljusets brytning och uppdelning i färger – här finns mycket att utforska för både unga och äldre.

– Optik-Tivolit ger en sagolik inlevelse i ljuset som fenomen – ljusets egenskaper och ljusets effekter. Lärandet är en konst och konsten en tillgång i lärandet. Det gäller både när vi lär ut och när vi ska bli delaktiga i kunskap.

Det säger Solweig Palm som är pedagog och samordnare för NTA, naturvetenskap och teknik för alla, och Kreativt lärande i Verket. Hon guidar oss in i ljusets magiska värld:

– Ljuset är ett uttryck för de elektromagnetiska vågor som finns i universum. Spektrumet för strålningen sträcker sig från långa vågor på två kilometer – snälla som i långvågsradio – till de allra kortaste som finns inne i kärnkraftverk, gammastrålarna som skadar levande organismer. I ett litet intervall finns ljuset – det vita ljuset som människan kan förnimma och som kan delas upp i regnbågens sex tydliga färger.

Med historia, konst, naturvetenskap och teknik som grundpelare har lärande miljöer sedan flera år sin plats i Verket – och inspirationskällan är förstås Avesta Art. Syftet är att skapa arbetssätt som är så omväxlande, lustfyllda och konstnärliga att varje människa kan hitta redskap som öppnar vägar till ny kunskap. Rymden var tema 2007. Bagdad är – med orientaliska miljöer och gestaltningar – vägvisare i matematik sedan 2010. Arbetet har främjats genom stöd från Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond och det lokala näringslivet.

Optik-Tivolit som har premiär 2011 är Solweig Palms initiativ. Tanken har blommat fram i Verkets undervisning för grundskolans årskurs 6 och 8 och fått sina uttryck genom världsvida kontakter. Idé och koncept för tivolit har hon utvecklat tillsammans med Hans Nilsson, sedan många år Avesta Arts utställningstekniker. Med inlevelse berättar Solweig att professor Akiyoshi Kitaoka från Japan generöst ställer sina synvillor till förfogande i hennes Optik-Tivoli.

Under sommaren 2011 är Optik-Tivolit öppet i anslutning till Avesta Art. Därefter kan besök bokas för skolklasser och andra vetgiriga grupper.

Läs här vad en besökare tycker om utställningen: http://lenabn.wordpress.com/2011/06/17/optik-tivoli-i-verket/

optiktivoli1
optiktivoli2
optiktivoli3
optiktivoli6
optiktivoli4