Järnets väg

Målgrupp: Från åk 7

Tid: 2h

Mål:

  • Att förstå processen när järnmalmen bearbetades från råvara till färdig produkt och hur man hanterade avfallet på det gamla järnverkets tid
  • Att förstå den tid som människor levde i under den perioden och hur den påverkade deras villkor och värderingar.
  • Att förstå upptäckters betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Genomförande:

Efter att ha ställt en hypotes om hur processen gick till för att framställa järn ur järnmalm följer vi järnets väg genom det gamla järnverket och berättar också om arbetarnas villkor. Sedan funderar vi på om hypotesen stämde eller om vandringen gav nya insikter och kunskaper.

– Tekniklärarna på Bergaskolan i Smedjebacken tycker så här.

”Vi är otroligt nöjda med vårt besök. Järnets väg beskrev mycket tydligt och pedagogiskt alla delar i stålprocessen och besöket blev ett viktigt inslag i vår teknikundervisning. Eleverna tyckte det var givande och intressant, och guiderna var väldigt duktiga. Vi kommer gärna tillbaka nästa år!”

– Utvärdering av besök på Verket

Risbroskolan i Fagersta, arbetslag Science, har varit och haft Järnets väg i Verket med samtliga elever. Vi tycker att upplägget med tankesmedja och interaktiv lärande vandring i Verket fungerade väldigt bra.

Våra klasser har varit mycket nöjda med arbetspassen hos er. Vi lärare tyckte att det var extra intressant att få kunskap om hyttverksamheten samt fakta om järnbearbetningen.

Vår tanke är att vi ska besöka er med en klass vart tredje år, för att uppleva järnframställning och lokalhistoria i Bergslagsbygd.

Lärarna/

Anna Dahlberg, Ann Binning, Jenny Norin, Christina Johansson, Mattias Lindgren

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA