Hvita frun har bjudit in åk 1-3 or, för fjärde året i rad, hon sökte kluriga, nyfikna och fantasifulla barn bland Avesta kommuns elever.

I tre år har kommunens skolor bjudits in till en heldag i Verket och då som ett projekt under Skapande Skola. Läsåret 2015/16 är det Avesta kommun som står för inbjudan . Precis som tidigare år erbjuds dina elever delta i en upplevelse som lyser upp ett flertal ”kreativa stigar att vandra vidare på”, allt givetvis på åldersanpassad nivå och utifrån Lgr 11:s riktlinjer och kursplaner.

Genom ett historiskt förankrat men fantasifullt upplägg ges eleverna möjlighet att, lekfullt och med flera sinnen, förstå en del av sin hembygds historia och hur livet kunde gestalta sig för Avesta kommuns invånare i slutet av 1800-talet. Utifrån ett muntligt berättande uppmuntras barnen att själva vara med och påverka delar av handlingen och därigenom skapa en sorts interaktiv teaterföreställning där det förbestämda varvas med improvisation och barnen fungerar mer som medspelare än publik.

Arbetet består av ett antal moment som istället för att ”ta en massa tid” från ordinarie undervisning är anpassade att komplettera och förstärka denna. Utifrån projektet finns oändliga möjligheter till fördjupning inom statliga skolämnen inom flertalet områden som t.ex. hembygdens historia, våra nutida industrier, FN:s barnkonvention, genus och skapande. Samtidigt fungerar arbetet naturligtvis också som ett fristående inslag i undervisningen.

Den mest koncentrerade delen av arbetet sker under en heldag i Verket men introduceras redan på den egna skolan då projektets centralgestalt och ledare Hvita Frun söker upp eleverna i klassrummet.

Hvita frun, eller Hytt-Lisa som hon benämndes, är ju ett mytomspunnet kvinnligt väsen som enligt sägner och folktro vakat och styrt över den gamla järnbrukshyttan i Avesta.. Men… hur var det med det där egentligen? Existerade hon verkligen på riktigt? Eller var hon bara ett påhitt och i sådana fall varför? Oavsett vilket; här och nu dyker hon i alla fall upp ur det förgångna och ber dagens barn om hjälp att lösa ett ouppklarat (fiktivt) mysterium och kanske därigenom göra upp med en sedan mycket länge glömd oförrätt. Tidigare år har det varit patron Cornelius silverbestick som varit försvunna….nu har det däremot dykt upp en ny gåta att lösa. Förhoppningsvis är eleverna villiga att hjälpa till och inbjuds till Verket.

Väl på Verket tas eleverna med på en vandring genom tid och rum, en vandring där fantasin och leken skapar goda förutsättningar att ta till sig kunskap om såväl dåtidens levnadsvillkor och möjligheter som järnframställning och det gamla samhällets uppbyggnad. Med lite tur kan det hända att eleverna utöver Hvita frun träffar en eller annan karaktär från förr som också har historier om hyttan och svunna tider att berätta. Verkets levande lokaler och interaktiva teknik, där ni upplever mörkret, ljuset, (o)ljudet och spänningen, skapar unika möjligheter att uppleva historien med flera sinnen. Och så var det ju det där med oförrätten förstås!

Under dagen serveras en enklare hyttlunch. Under måltiden pågår berättandet och frågorna; Vad och var åt hyttarbetarna? De måste väl ha varit väldigt smutsiga? Och det där med toalett… hur funkade sådant förr? Vad gjorde man på lunchrasten…eller hade man ens lunchrast? Är det sant att vissa av barnen i hyttan jobbade barfota?

Som Du förstår är nyfikenheten och frågorna en viktig del av projektet!

Efter lunch utmanas eleverna till ett eget, kreativt ”skrotskapande” som utveckling och komplement till dagens upplevelse – ett fantasifullt och tillåtande arbete som får ta sin tid.

Som tidigare nämnts är upplägget öppet att utvecklas av respektive lärare men kan också med fördel integreras i skolans ordinarie arbete utan att nämnvärt rubba gällande terminsplanering rörande i första hand samhällskunska, historia och svenska.

 

algot the one and only
hvitafrun1
moranna
hyttpanelen2