Masgud

Det vaksamma ögat iakttar och bevakar besökaren som stiger in i masugnen. Ögat lånas av en annan besökare som i hemlighet betraktar skeendet.

Konstnär

Arijana Kajfes

Utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm och vid Universitet i San Francisco, och har under senaste åren arbetat med konstnärlig forskning vid The Interactive Institute i Stockholm. Hon arbetar med gränslandet mellan konst och naturvetenskap, ofta fysik. Ögat och seendet finns i fokus. Hennes konstverk skapar oväntade möten, som kan förena det som borde vara varandras motsats.