Karen Oetling, Erik Ravelo

Karen Oetling (f.1990) Guadalajara, Mexico

Erik Ravelo (f. 1978 ) Havana, Cuba

Maktstruktur, strukturellt våld mot kvinnor och kvinnors rättigheter är centralt i deras skapande.I verket ”Facing” har de skapat monumentala porträtt med syra, låtit syran skapa skönhet som en kraftfull kommentar till det faktum att en mängd kvinnor varje år utsätts för attacker med syra av orsaker som att man nekat ett giftermål, avböjt en sexuell invit eller inte kunnat betala hemgiften. Konsekvensen av en sådan attack kan vara döden, blindhet eller ett liv i isolering.

http://www.fabrica.it/projects/facing/

http://www.karenoetling.com/7836/home