Jakub Nepraš

Jakub Nepraš (f.1981) bor i Prag

Existensen och alltings relation med varandra fascinerar Jakub som via sin ”Transmitter” både associerar till rymden, havsdjupet och människornas liv på jorden. I verket ”Liana” möter vi i rusande brusande takt en okänd organism vilken relaterar till såväl uppbyggnad av samhällen som naturens ordning. Båda bärs av en hierarki med olika komponeter som skall förse och hålla igång ”kroppen”, den fysiska såväl som samhälleliga, enligt dess behov och mål. Jakubs verk kan också läsas på ett metaforiskt plan. Vilken funktion har du själv i det rådande systemet?

http://jakubnepras.com/transmitter/706

Tjeckiska Centret