Installationerna i Verket

I Verket finns ett flertal fasta konstverk och installationer. De finns i olika skepnader, utformningar och material, såsom glasskulpturer, tavlor, uppbyggda rum mm. De flesta har kommit på plats genom ett Avesta Art år, och blivit kvar därefter. Andra har hittat hem i de suggestiva lokalerna på annats sätt. Samtliga installationer är på ett sätt eller annat helt integrerade i miljön.

Du hittar de olika installationerna under respektive rubrik. Gå gärna in och läs mer om dem och var i Verkets lokaler du kan uppleva dem.

Välkommen att låta dina sinnen beröras och förföras!

Män som faller och Delay Mirror

Robert Brecevic, Rosthuset Män som faller och Delay Mirror Män som faller (eller inte). Här inbjuder konstnären till ett växelspel mellan beskådaren och konstverken. Besökarens initiativ påverkar förhållningssättet hos konstverkens män. Delay Mirror handlar om självbild kontra avbild, identitet och verklighetsuppfattning. Vi är vana att se oss själva i spegeln, och det blir vanligare att…

Opera Taktil

Opera Taktil, Martinungshallen Från bråte och skrot, till en unik och märklig samling instrument som lockar till kreativt skapande. Välkommen att skapa din egen opera… Idéskapare och pappa till Opera Taktil, är kompositören och tonsättaren Torbjörn Grass. Tillsammans med en slagverkare och Verket, samt en stor portion fantasi och kreativitet, skapade man skrotinstrument av kvarvarande…

Hyttmålningar

Bo Ek, Masugnshallen Arbetets målningar I två stora målningar kliver konstnären in till arbetarna vid masugn och martinverk, fångar deras anletsdrag i tunga men också ansedda sysslor, förmedlar ugnarnas heta strålning och spelet mellan ljus och mörker. I en exteriör speglar han hyttan i sin krafts dagar med livet på hyttbacken. Bo Ek är målare…

Masgud

Arijana Kajfes, Masungshallen, Masugn 1 Masgud Det vaksamma ögat iakttar och bevakar besökaren som stiger in i masugnen. Ögat lånas av en annan besökare som i hemlighet betraktar skeendet. Arijana Kajfes är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm och vid Universitet i San Francisco, och har under senaste åren arbetat med konstnärlig forskning vid The Interactive…

Avestaström

Lennart Rodhe, Rosthuset Avestaström Konstnären har tolkat Avesta i ett mönsterpussel, som mäter mer än tjugo kvadratmeter; Älven och älvvattnet, som en gång drev järnverket. Det glödande järnet, som strömmar ur masugn. Kulturen, som glittrar och lyser i gröna slingor och vita blommor. Lennart Rodhe medverkade i Avesta Art 1997. Avestaström visades sedan på affischtavlor i…

Ett stycke tid

Tomas Nordberg, våning 3 Ett stycke tid Konsverket med de genomskinliga ytorna, låten blicken vandra glida vidare, till något bortom konstverket, kanske till en annan värld. Ett stycke tid ger även en förnimmelse av den förlösande elden vid järnframställningen. Tomas Nordberg är utbildad på Konstfackskolan och Konsthögskolan. Hans verk finns representerade på Statens konstråd och…

Glaskonst Vita frun

Kjell Engman, våning 3 Låt dig förföras av Vita frun   Smederna, klädda i sin arbetsmundering i vitt och svart, dras med i gäckande, förförisk dans av hyttans vita fru. Vem är hon, den sägenomspunna kvinnliga gestalten, som i hyttans dunkel både lockar och skrämmer? Bär vita frun alltid varsel om olycka – eller finns…

Korridoren

Sonja Nilsson, Martinugnshallen Korridoren Långt in i den gamla martinsalen finns en svart dörr med guldknopp till handtag. Innanför väntar dig en oändlig korridor. Korridoren är en labyrint, konstruerad av speglar. Korridoren kröker sig, men i varje vinkel finns en spegel som visar vad som finns runt hörnet. Långt bort i korridoren skymtar spegelbilden av din…

Björn Lövins Galleri

Känslor av andakt och vördnad infinner sig i Björn Lövins galleri, Avesta Art. Högresta, stiliga och värdiga står här ”Dädsker”. Vid en första anblick tycks skulpturerna hålla slaggstensmuren på plats. I själva verket ger de sitt stöd till var och en av oss – till människovärdet. Titlen ”Dädsk” ska utläsas ”Det är du som kan!”.…