Helene Hortlund

(f. 1971) Bor i Stockholm

Helene relaterar till struktur i form och textur, hennes ”roomdrawing” kontrasterar till kolen, till sotet till platsen och dess arkitektur och atmosfär. Hängandes från taket och framväxande ur golvet bryter sig formerna fram. Genom att sammanlänka dem med tunna trådar förstärker Helene känslan och karaktären av teckning. En grafisk effekt uppnås i svindlande format. Helene associarar de vita organiska formerna till formerna av skelett från för oss okända varelser och anspelar på spår från en forna kultur och tid före vår.

http://helenehortlund.se/roomdrawings/