Hanna Hallgren, Melissa Henderson

Hanna Hallgren (f.1972) Bor i Stockholm/Växjö

Melissa Henderson (f.1977) Bor i Malmö

Melissa och Hanna gör en gemensam installation där Hannas verk ”Välfärdsstaten” tar sig nya uttryck via Melissas objekt och måleri. Båda intresserar sig för språkets struktur och i verket har de tagit fasta på språket, symboler, referenser, vitheten som begrepp och visualiserat detta.

http://www.melissahenderson.co.uk/artist-statement/

http://lnu.se/personal/hanna.hallgren