Håkan Lidbo, Tom Waldton

Håkan Lidbo (f.1965) Tom Waldton (f.1986) båda bor i Stockholm

En tidigare dold del av det gamla järnverket blir synlig!

Den gamla blåsmaskinen från 1884 väcks till liv igen via ljud och videomapping. Gamla ritningar ligger som underlag för Håkan och Toms animationer vilka förstärks och synkas med en ljudupplevelse.

http://hakanlidbo.com/