Optiktivoli

Verkets egen utställning, OptikTivoli vill belysa läran om ljuset och hur forskning och utveckling möjliggjort ett annat liv för människan. Besökaren erbjuds stimulans till eget utforskande. Ambitionen är inte att ge svar på alla frågor, utan att väcka tankar, funderingar och fascination.