Vad är Anoda – Ung Konst Dalarna?

Anoda Ung Konst Dalarna är ett utvecklingsprojekt som ägs av Landstinget Dalarna, enheten Scen Dans Konst. Avesta Art har i uppdrag av Landstinget Dalarna att driva projektet. Film i Dalarna är en samarbetspart.

Projektet utvecklar ett nätverk med en infrastruktur för samverkansformer mellan Dalarnas kommuner, vi kallar det för ett nodsystem. Vi testar former för kommunikation, utbyte av idéer och fortbildning. Detta gör vi tillsammans med verksamma aktörer (noder) på området konstärligt skapande för barn och unga.

Barn och unga i Dalarna ska i större utsträckning än idag ha möjlighet till eget konstnärligt skapande, möta professionella konstnärer och ta del av konstnärliga uttryck

Anoda bygger på engagemang, delaktighet och eget ansvar – arbetsformerna växer därför långsamt och genom ett nyfiket forskande förhållningssätt i syfte att nå långsiktig stabilitet och på sikt bli en naturlig del i kommunernas ordinarie verksamhet.

Besök gärna vår sida på Facebook som vi delar med Anoda Dans!

anoda_ukd_storbild