Tove Kjellmark

 

f.1977, bor i Stockholm

I sitt konstnärliga undersökande fokuserar Tove Kjellmark ofta på tillvarons fragmentarisering, kroppslighet, livets skörhet och förgänglighet. Hennes verk utgår ofta från den mänskliga kroppen och existensen. I verket Inside möter vi en gestalt, ett fragmentariskt skal där rörelse och stillhet, yttre och inre aspekter, objekt kontra subjekt berörs. Vad gör oss till besjälade mänskliga varelser och inte maskiner?

www.tovekjellmark.com