Optiktivoli

Regnbågens alla färger lyser upp dörren som för från Martinhallens mörker in i ljusets kammare. I flödande synligt vitt ljus bjuds till lekfullt lärande vid en rad stationer i Verkets eget unika OptikTivoli. Illusioner, speglingar, ljusets brytning och uppdelning i färger – här finns mycket att utforska för både unga och äldre. –OptikTivolit ger en sagolik inlevelse i ljuset som fenomen – ljusets egenskaper och ljusets effekter. Lärandet är en konst och konsten en tillgång i lärandet. Det gäller både när vi lär ut och när vi ska bli delaktiga i kunskap. Det säger Solweig Palm som är pedagog och samordnare för NTA, naturvetenskap och teknik för alla, och Kreativt lärande i Verket. Hon guidar oss in i ljusets magiska värld: –Spektrumet för den elektromagnetiska strålningen sträcker sig från långa vågor på två kilometer – snälla som i långvågsradio – till de allra kortaste som finns inne i kärnkraftverk, gammastrålarna som skadar levande organismer. I ett litet intervall finns det synliga ljuset – det vita ljus som människan kan förnimma och som kan delas upp i regnbågens sex tydliga färger. Med historia, konst, naturvetenskap och teknik som grundpelare har lärande miljöer sin plats i Verket – och inspirationskällan är förstås Avesta Art. Syftet är att skapa arbetssätt som är så omväxlande, lustfyllda och konstnärliga att varje människa kan hitta redskap som öppnar vägar till ny kunskap. Bagdad – med orientaliska miljöer och gestaltningar – är vägvisare i matematik. Arbetet har främjats genom stöd från Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond och det lokala näringslivet. OptikTivolit är Solweig Palms initiativ. Tanken har blommat fram i Verkets kreativa lärande för grundskolan och fått sina uttryck genom experter och världsvida kontakter. Idé och koncept för tivolit har hon utvecklat tillsammans med Hans Nilsson, sedan många år Avesta Arts utställningstekniker. Stolt berättar Solweig att professor Akiyoshi Kitaoka från Japan generöst ställer sina synvillor till förfogande i OptikTivolit. Under sommaren 2017 är OptikTivolit öppet i anslutning till Avesta Art. Därefter kan besök bokas för skolklasser och andra vetgiriga grupper. Utställningen är byggd i mobila enheter och möjlig att hyra.