OLEK

 

f.1978, född i Polen, bor i New York

Efter de föregående årens installation och offentliga virkningsprojekt kommer nu nästa steg. OLEK har under det gångna året samlat in filmmaterial där hon intervjuar Sarah och Lama, två personer som flytt krigets Syrien och som hon lärt känna genom projekten i Avesta, där de varit delaktiga. Betraktaren får via filmsekvenserna i Run away from me now ta del av personligt upplevda berättelser från dessa två kvinnor. De närgångna filmerna och dess privata berättelser får oss att se individen, personen och ger oss ett verkligt, kännade subjekt i det annars flyktiga och kollektiva begreppet flykting.

”   (Sarah) My memory of candles is really bad, it always reminds me of back when I was in Syria when the electricity used to shut down for a very long time. We could use nothing else but candles, but using it for a very long time made my eyes hurt, we also had to study and had no choice but to use them. At that time we didn’t even have batteries to charge a lightbulb, so I really don’t like it… it reminds me of the hard nights we spent.

However in Sweden it’s something very important. In here it’s a very romantic symbol, but for us it means an entirely different thing.”

oleknyc.com/