Melissa Henderson

f. 1977, bor i Malmö

Hela världen tar plats i det gamla järnverkets gigantiska hall vid martinverk och valsverk. I luftrummet är alla flaggor prydligt placerade i bokstavsordning. Ingen är för mer än den andra. I en enda mänsklighet är alla människor lika mycket värda. Musikalisk rytm drar blicken ned mot marken. Mot vita ark på fem skrivbord hamrar stämplar, nästan i marschtakt. Vi har kommit till migrationskontoret – det vid vår egen gränslinje eller kanske till ett för framtidslandet gemensamt. Medan stämplarna dundrar ser vi havet framför oss. Det vidsträckta havet, där vi på flykt färdas i bräckliga farkoster. Melissa Hendersons installation blir, trots sitt storskaliga format, ett koncentrat av vår samtids dramatiska frågor om människor på flykt och medmänniskors förmåga – och oförmåga – att skapa fristäder. Ingen lämnar frivilligt sitt hem och sin boplats på jorden. Vilka fakta för fram till beslutet om den, som flyr för sitt liv, ska beviljas asyl eller ej? Med gränskontrollernas skrivbord och stämplar, med dörrar som förblir slutna eller stundom öppnas och med filmiska vyer över flyktens hav och frihetens himmel gestaltar Melissa Henderson den verklighet som gäller för jordens 64 miljoner flyktingar. Allt flätas samman genom Anders Vestergårds nyskapade komposition, som är ett slagsverksstycke med ljud av stämplar, stolar, bord och dörrar och som minutiöst relaterar till rörelserna i rummet. I åratal har Melissa burit på idén till verket som har titeln PASSE-PARTOUT. Med tilltagande flyktingströmmar och allt mer stängda gränser har ämnet accentuerats. Tack vare samverkan med Avesta Arts erfarne utställningstekniker Hans Nilsson har den omfattande konstinstallationen nu tagit form. Allt gestaltat under världens flagg. Och språket på stämplar och i nationsnamn är – som i världssamfundets organisation för migrationsfrågor – franskt. Myndighetspersonerna vid skrivborden stämplar REJET (avslag), REJET, REJET och stämningen i musik och sal är allvarstyngd och rigid. Som om tjänstemännen väcks till eftertanke, glesas stämpelslag ut. En kraftig åskknall dånar. Hela tillvaron ändrar takt och karaktär. Musiken blir dansant, fylld av positiv energi, exalterad, nästan som i en samba. Nu meddelar stämplarna PASSE-PARTOUT (passera överallt). Dörrarna öppnas frekvent, ja de till och med bjuder ett dörröppningssolo. Den vida vyn vidgas från hav till himmel med moln som signalerar frihet och nya möjligheter. På alla dörrar är handtagen gröna – gröna som i gå, gröna som i PASSE-PARTOUT. Melissa Henderson har mycket att säga om flyktingpolitiken i Europeiska unionen, dess många obevekliga nej och dess sortering av människor. Eftersom flygbolagen måste betala återresa för resenärer som vägras inträde i ett europeiskt land, säger de nej till alla flyktingar och tvingar – ofrivilligt – flyktingarna att välja dyra och farliga färdvägar med smugglare på havet. Tryggare vore att pröva frågan om flyktingstatus redan i närområden till krigsdrabbade länder, så att resan kan ske säkert med flyg istället för i osäkra båtar på Medelhavet. Ordet, konsten och musiken kan hitta vägar att passera alla gränser, trots hinder och förtryck. Nu vill Melissa Henderson öppna dörrar till nya tankar – och dialog – om nationalism, nationalstat, gränser, flyktingpolitik och medmänsklighet. Om en värld utan nationsgränser är en utopi, hur hanterar vi då det faktum att vi är en enda mänsklighet på en och samma planet? Melissa Henderson är välkänd för återkommande Avesta Art-besökare. I fjol deltog hon, tillsammans med författaren Hanna Hallgren, med installationen Välfärdsstaten. Hon är född 1977 i Helsingborg, nu bosatt i Malmö, och utbildad bland annat vid University of the Arts London.

www.melissahenderson.co.uk