Maja Gunn

f.1978, uppvuxen i Ludvika, bor i Stockholm

 

I det maskulint präglade gamla järnverket dinglar bara kvinnobröst i malmbåsets rymd. Tre barn framträder i foton, inspirerade av idoler från musikens värld. Där kantiga malmstycken en gång lagrades i väntan på krossning, prövas nu vad kläderna gör med oss människor – vad klädstilen betyder för vår syn på oss själva och på andra människor. Maja Gunns konstnärliga arbete är ett utforskande av hur kläder påverkar bilden av människan och hur kläder kan utmana och förändra könsroller och därmed samhället. –Barn i lek prövar olika roller, och de söker förebilder som de kan identifiera sig med och imitera. Eftersom vi människor är olika varandra, visar Maja Gunns verk värdet av att alla barn får möjligheter att upptäcka idoler som just de kan känna samhörighet med. Role Models är tre nya verk, skapade för Avesta Art, med anknytning bland annat till etnicitet. Här är det mångsidiga afrikanamerikanska artisten Beyoncé med karaktäristisk hatt, reggaeprofilen Bob Marley från Jamaica och popstjärnan Michael Jackson, också afrikanamerikan, med djärvt snitt i kläder och frisyr som inspirerar. Könsidentitet är centralt tema i Maja Gunns arbeten. –Kön är en illusion som vi ikläder oss, en social konstruktion, säger hon. Hennes installation i Avesta Art inbjuder besökaren att ikläda sig kvinnobröst – och iaktta vad en annan form betyder för människors blickar och bedömning. Själv har Maja Gunn, teoretiskt och genom praktiska iscensättningar, gjort forskarstudier om dagens dominerande synsätt som utgår från heterosexuella normer och att kvinnor och män klär sig olika. Ett exempel är projektet If you were a girl I would love you even more, där hon lät en man klä sig i kläder som traditionellt uppfattas vara kvinnliga och feminina. Mannen, som först hade starkt motstånd mot att bära de här kläderna, blev med tiden allt mera bekväm. Hennes arbete redovisas i avhandlingen Body Acts Queer: Clothing as a performative challenge of heteronormativity, och i juni i fjol tog hon sin doktorsexamen vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås. –Kläder uttrycker normer. Kläderna berättar om vilka vi vill vara – hur vi upplever oss själva och hur vi vill bli uppfattade. De är en del av vår kommunikation med andra människor. Vi påverkas av design och design påverkas av samhället. Om kläddesignen ändras eller om kläderna bryter mot det heteronormativa, finns potentialen att påverka attityder – och det i sin tur kan påverka hela samhället. Feministisk teori och engagemang för queerperspektiv bär Maja Gunns arbete. Men hon påpekar att design behöver analyseras gränsöverskridande. Produkters utformning och människors inställning påverkas också av bland annat klass, etnicitet och ålder. Högt upp vid en av hyttans masugnskransar visar Maja Gunn verket Collection L, där L står för lesbisk. Sju homo- eller bisexuella kvinnor har intervjuats om identitet, kläder och sexualitet. Deras berättelser har inspirerat till kläder som de själva visar i Hans Geddas fina porträtt. Från malmbåsets väntan till masugnens befriande process. Kan våra föreställningar och fördomar gå samma väg som järnet? Maja Gunn är född 1978 i Hallsberg, uppvuxen i Ludvika, nu bosatt i Stockholm. Före sina forskarstudier i Borås tog hon examen vid Konstfack och Stockholms universitet. Hon har arbetat för modedesignföretag som H&M, Marc Jacobs och Diane von Furstenberg. Som konstnär har hon ställt ut bland annat i Liljevalchs, Nationalmuseum, Dunkers kulturhus, Röhsska museet, Stockholms tunnelbana och Livrustkammaren. Nu delar hon sin tid mellan konst, forskning och undervisning.

majagunn.com