Linda Bäckström

f.1982 i Bomhus, bor i Stockholm

Som i en hägring svävar den eleganta bilen i masugnshallens luftrum. Glänsande är lacken – ackompanjerad av slagg på många håll i hyttan. Stålet i bilkarosser kommer från modernare masugnar än dem som står på rad i Avesta gamla järnverk. Ändå finns här en koppling – mellan olika epokers olika produktion, produkter och synsätt. På utslagsplatsen, där järnet rann i vitglödande strömmar, brinner lägerelden. Så länge människan har varit människa har hon tänt eldar för värme och matlagning. Här finner resenären ro. Också den som i bil glider fram genom storslagna naturlandskap, behöver stanna vid en källa på gröna eller solbruna ängder. Redan i masugnshallens inre möter den amerikanska drömmen. En chopper! Motorcykelns höga styre och förlängda framgaffel leder tanken rakt ut till vidsträckta flacka fält, fluffiga moln mot klarblå himmel och vid horisonten fjärran berg. Men motorcykelns sadel är hämtad från en häst. Två olika hästkrafter strålar samman. Båda symboliserar de frihet. Verket heter Saddle Tramp. Intill glittrar Jewels, och skylten lockar idéerna vidare – till smycken, till kläder med gnistrande stenar, till bilar som blir juveler och till visionen om frihet utan gräns. Med fascination utforskar Linda Bäckström symboler för amerikansk kultur. I hennes bildvärld möter vi välkända uttryck i ny fattning. Det som vi vid första ögonkastet tror oss känna igen, visar sig vara deformerat – på ett lekfullt sätt förvrängt och icke funktionellt. –I den amerikanska drömmen är allt möjligt. Alla som verkligen vill kan ta sig fram. Alla som försöker kan lyckas. Samtidigt finns där så mycket ensamhet. Den ensamme cowboyen med sin hjord. Den ensamme mcföraren på färd. Populärkulturens bilder är förtjusande och romantiska. Verklighetens USA är ett mångfacetterat land, en smältdegel av många kulturer som ska enas kring en värdegrund. Linda Bäckströms verk är varken hyllningar eller kommentarer till idealen. Hennes konstnärliga tillvägagångssätt tillför en dimension – en mjukhet i formen som stör och opponerar sig mot de objekt som gestaltas. Arbetet sker i flera steg. Hon konstruerar och syr textila formar som fylls med expanderande fogskum som härdar och blir hårt. Tyget tas bort och kvar blir ett avtryck av insidan av tygformen. För vissa verk väljer hon att använda fogskumsskulpturen som förlaga till en aluminiumavgjutning. Alla verk är unika. I Avesta Art visar Linda Bäckström även vapen, slutligt formade i aluminium, och målade med metallisk glitterlack. Tygformarna är konstruerade efter riktiga vapenmodeller, men här har gevären och automatvapnen inte längre någon funktion, de bara påminner om de maktsymboler som de representerar. Väggverket Nova Racing förhöjer och hyllar – likt ett heraldiskt emblem eller fotbollsfansens läktararrangemang. Linda Bäckström drivs av viljan att förstå fascinationen för amerikansk kultur. Hon hamrar inte med pekpinnar. Med glimten i ögat skapar hon verk som stimulerar analys och diskussion. Som betraktare får vi själva tänka vidare: Vilka är människorna som använder föremålen som här gestaltas? Vilken plats ges kvinnorna? Var finns berättelsen om alla cowboys som kom från Mexiko eller hade afrikansk börd? Vad händer på de stora rancherna idag – vill den unga generationen ta över? Hur klarar de stora amerikanska bilarna omställningen till ett fossilfritt samhälle? Linda Bäckström är född 1982 i Bomhus i Gästrikland, nu bosatt i Stockholm, där hon representeras av Wetterling Gallery.

www.wetterlinggallery.com