Karin Ehrnberger

f.1977, bor i Stockholm

Karin Ehrnbergers verk tar sin utgångspunkt i två vanliga handmaskiner som går att hitta i de flesta moderna hem, en borr och en stavmixer. Artefakternas formspråk har fått byta plats med varandra i skapandet av två helt nya prototyper. Genom bytet har hon undersökt hur könskodade idéer och värderingar ligger till grund för artefakternas direkt motsatta formspråk. Bytet avslöjar även hur ett formspråk som läses som ”feminint” samtidigt läses som underordnat det ”maskulina” formspråket. Hennes forskning visar hur borren har en tendens att identifieras som en ”borr för kvinnor” då den inte uppfattas som tillräckligt duglig för att utföra samma arbete som en traditionell borr.

 

Androstolen är ett projekt som Karin gjort tillsammans med Emma Börjesson, Ann-Christine Hertz och Cristine Sundbom. Projektet Androstolen har finansierats av Vinnova och genomfördes på Hälsoteknikcentrum vid Högskolan i Halmstad.

Androstolen är en konceptuell produkt för allmän- och prostataundersökning på män och inte en ny produkt. Designen är formad utifrån kvinnors upplevelse av gynstolen samt vårdpersonals utsagor och avslöjar några av våra föreställningar om kvinnor och män, vad vi accepterar och vad vi inte accepterar. Genom att utmana gängse normer och synliggöra falska föreställningar kan nya strukturer skapas och innovation ske.

www.kth.se/profile/karineh

https://kth.diva-portal.org

http://androstolen.se