Halm- och eldskulpturer

Workshop för professionellt verksamma konstnärer
4- 6 september 2014

Avesta Art skapas i skärningspunkten mellan minnet av hyttans eld och samtidskonstens glödande hetta. Avesta Art Academy låter även konsten ta eld. Under tre dagar fördjupar sig redan yrkesverksamma konstnärer i arbete med halm- och eldskulpturer, som flammar upp inför publik i en offentligt annonserad konstnatt.

Konstnär Gunnar Carl Nilsson leder årets workshop. I mer än tjugo år har han arbetat med att utveckla eldkonst. Han har deltagit i festivaler och föreställningar runt om i Europa och USA. Hans eldkonst väcker stor uppmärksamhet och har tilldelats förnämliga priser i internationella eldskulpturstävlingar, bl.a. i Frankrike, Sverige och Österrike. Gunnar Carl är född 1960 och bosatt i Hälleforsnäs. Han arbetar som skulptör även i mer beständiga material. Se mer via www.gunnarcarl.se.

 

aaa_halmeld_2014_1

aaa_halmeld_2014_2

 

Syftet är att utveckla talang och färdighet i att formge och bygga halmskulpturer som också kan brinna.
Sex konstnärer kan delta. Ingen deltagaravgift. Länskonst Dalarna kan förmedla stipendium för boende i vandrarhem.

Torsdag 4 september kl. 12.00 start med lunch.

Torsdag-lördag. Arbete med formgivning och bygge av skulpturer av lång halm. Allt material ingår.

Lördag 6 september kl. 23.00 tänds skulpturerna utanför hyttan. Välkommen att utveckla dina egna konstnärliga uttryck, inspirerad av bildkonst och en fantastisk historisk miljö!

MÅLGRUPP: Yrkesverksamma konstnärer. Antalet deltagare är begränsat till sex. Ingen deltagaravgift.

INFORMATION: Karin Perers, samordnare för Avesta Art Academy, 070-56 808 30 eller karin@perers.se.

ANSÖKAN om deltagande sänds till Avesta Art Academy, Avesta kommun, 774 81 Avesta eller verket@avesta.se Ange namn, adress, ålder och skriv några rader om din nuvarande verksamhet.

ARRANGÖR: Avesta Art Academy och Länskonst Dalarna.

botten