Avesta Arts konstskola

Sex intensiva dagar med klassiskt måleri och teckning,
27 juli – 1 augusti 2015

Andreas Charalambous, Avesta Art-konstnär 2010, undervisar i Avesta Arts egen konstskola:
6 dagar x 6 timmar i ämnena klassiskt måleri, teckning och teoretiska studier.
Målning av stilleben, modell och landskap, främst i olja. Kroki.

Studenternas verk visas i utställning med vernissage söndag 2 augusti. Deltagarna har fri tillgång till Avesta Art hela sommaren.
Andreas Charalambous har varit assisterande profes- sor vid Konstakademien i Moskva och driver sedan många år en egen konstskola i Nicosia på Cypern.

Foto: Avesta Art
konstskola2015a

Avesta Arts konstskola är förlagd i vacker industribygg- nad vid den brusande Avestaforsen i Dalälven. Lektioner kommer även att äga rum utomhus. Konstskolan har genomförts fem år med stor uppskatt- ning från deltagarna, bl.a. bildlärare och yrkesverk- samma konstnärer.

Målgrupp

I första hand bildlärare och konstnärer med ambition att utveckla sitt konstnärliga kunnande i eget skapande och för sin undervisning. I mån av plats inbjudes även andra vuxna med goda förkunskaper i måleri.

Deltagaravgift

4000 kr. Allt material ingår samt luncher och kaffe. Antalet deltagare är begränsat till 12.

Information

Ges av Karin Perers, Avesta Art Academy,
tel. 07056 80830, karin@perers.se, eller Caroline Gustafsson, konstvetare i Avesta Art och själv deltagare i konstskolan 2010, tel. 0226 64 51 56.

Inkvartering på egen bekostnad kan ske i vandrarhem eller hotell, mer information via Avesta Turistbyrå, www.avesta.se, Tel: 0226-64 50 40, E-post: turistinfo@avesta.se

Anmälan senast 31 maj till Avesta Art Academy,
verket@avesta.se eller tel. 0226 64 51 62