Heart & Brain

11 september 10-16

Kultur, glädje, lärande, lust och kreativitet.

En heldag om kulturens betydelse för hjärnan och det kreativa lärandet

OM HJÄRNFORSKNING OCH LÄRANDE

ROLF EKMAN professor, Inst. klinisk neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska aaa_heartnbrain_1akademin, Göteborgs universitet.

Vad vet vi om vad som pågår i hjärnan vid olika lärandeprocesser ? Rolf Ekman menar att det är dags utmana det etablerade, fokusera på kreativitet, problemlösning och ta steget från kapacitet till förmåga och förståelse i olika lärandeprocesser. Han pekar på hur viktigt det är att ha roligt för att hålla hjärnan i trim, hela livet.

HJÄRNAN ÄR FORMBAR HELA LIVET

aaa_heartnbrain_2LINA BUNKETORP KÄLL sjukgymnast och fil dr vid neurovetenskapliga institutionen, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Lina arbetar med tvärvetenskapligt forskning om hur stimulerande och berikande miljöer kan påverka hjärnan och lärandet, under hela livet. Det kan handla om allt från rörelse och fysisk aktivitet i olika former till ridterapi, musik och rytm. Hon frågar sig också, vad vi kan göra för att vända den nedåtgående trenden i dagens skolor.

MODERATOR; PERNILLA GLASER

Författare, pedagog och verksamhetsutvecklare. Hon arbetar för Stockholms aaa_heartnbrain_3Konstnärliga Högskola och för Riksutställningar. Pernilla undervisar också på Kungliga Konsthögskolan i berättande. För Landstinget Dalarna är hon metodstöd i projektet ANODA.

Foto: Einar Kling-Odencrants Dans och Cirkushögskolan

Foto: Einar Kling-Odencrants Dans och Cirkushögskolan

KREATIVA LÄRANDET

PETRA FRANK Vicerektor för Dans och Cirkushögskolan, en del av Stockholms konstnärliga högskola.
Konsten hjälper oss att pröva gränser och gör det möjligt för oss att utmana oss själva. Vi får möjlighet att pröva och påverka olika kulturuttryck, skapa delaktighet.

Petras bakgrund innefattar pedagogiska, konstnärliga och terapeutiska perspektiv och hon har lång erfarenhet av arbete med utbildning och lärande samt av att driva och leda utvecklingsprojekt.

DESSUTOM KONSTNÄRLIGA INSPEL AV MEDVERKANDE KONSTNÄRER I AVESTA ART 2014

Konst i vårdmiljöer är vanligt men i de mest intima behandlingslokalerna fortfarande aaa_heartnbrain_5ovanligt. I sex nya strålbehandlingsrum har konstnären ALEKSANDRA STRATIMIROVIC lekt med ljustemperatur, intensitet, rytm och färg i verket Kalejdoskop.

JENS PETERSON-BERGER är tonsättare och konstnär och OLOV YLINENPÄÄ är dataingenjör och konstnär. Tillsammans med barn och unga från Avesta gör de ett konstnärligt och musikaliskt framträdande som berör både hjärta och hjärna.

MÅLGRUPP: Lärare, pedagoger, och rektorer. Föreningsledare och folkbildare. Läkare, vårdpersonal. Kulturpolitiker, kulturchefer/kultursekreterare, ansvariga för Skapande skola. Landstinget Dalarna och medverkande i projekten Anoda barnbildcenter och Kultur <3 Skola.

PLATS: Verket/Avesta Art, Rosthuset och Masugnshallen.
Kanalvägen 1, Avesta. PRIS: 750 inkl lunch och fika. INFORMATION: Kenneth Linder 0226645177.
ANMÄLAN via web www.verket.se/heart&brain/ eller verket@avesta.se fr.o.m. 15 maj.