Mary Sibande

f. 1982, Baberton, verksam i Johannesburg

Utgångspunkten i Marys verk är utforskandet av identitet och maktperspektiv ur det postkoloniala Sydafrikas kontext. Tillsammans med dessa aspekter ifrågasätter Mary stereotypa avbildningar av kvinnor, speciellt afrikanska kvinnor, i vår samtid. Ramen för detta är ofta i ett privat sceneri där motsatsförhållanden som underkastad/dominant, slav/ägare, bunden/fri står som tydliga maktmarkörer. I verket ”Let slip the dogs of war” möter vi en kvinna som inte längre är bunden, hon tar här kommandot och bär symboliskt en klänning i den sydafrikanska anti-apartheidrörelsens färg.

marysibande.com

http://www.gallerymomo.com/artist/mary-sibande/