Maja Gunn

f.1978, uppvuxen i Ludvika, bor i Stockholm

Maja är såväl modedesigner som forskare inom modedesign. Hon avlade doktorsavhandlingen “Body Acts Queer – Clothing as a performative challenge to heteronormativity” från Textilhögskolan i Borås. Maja fick år 2016 Landstinget i Dalarnas kulturstipendium med följande motivering, vilken uttrycker essensen i hennes arbete väl. “Majas textila konst och design provocerar och ifrågasätter normer. Hon tänjer på gränserna och får oss att tänka till. Maja väver ihop design och samhällskritik och med sitt arbete lyfter hon aktuella och viktiga frågor om feminism, könsroller och normkritik.”

I Avesta Art 2017 kommer hon bland annat delta med Collection L som handlar om lesbisk identitet och ett nytt projekt Role models, som fokuserar på barns identifikation med idoler och förebilder, och imiterandet av dessa.

majagunn.com