Linda Bäckström

f.1982 i Bomhus, bor i Stockholm

Lindas visuella uttryck relaterar till den amerikanska kulturen och den amerikanska drömmen ur ett utforskande perspektiv. I gestaltningen vilar en dubbel kodning, såväl ett granskande och ifrågasättande som intresse och nyfikenhet för dessa kulturella uttryck blottar sig i hennes skulpturer och objekt. Makt, status, materiella värden, ursprung och den eviga drömmen om frihet gestaltas och problematiseras.

www.wetterlinggallery.com/artists/linda-bäckström